- 2 aROCHIE-NIEUWS Week van 3-10 juni 1972. Misdienaars: Willie en Jos Duykers. Peter en Henk Strijbos. HoogmisMart Geerets en Antoon Helen- Sacrament szondaf Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag: Zaterdag VERENIGINGEN 19.00 uur: 6.00 uur: 10.00 uur: 7.30 uur: 7.30 uur: 7.30 uur: 7.30 uur: Feest van 7T3tTüur7 7.30 uur: 19.00 uur: zlg. Lei Heidens, overl. fam. Haas-Baeten. jaard. zlg. Henrica Geerets-V/eys Na de Hoogmis aansluitend processie met het H. Sacrament rond de kerk. Bij slecht weer houden we de processie in de kerk. jaard, zlg. Gerardus Ihilipsen. overl, fam. Seykens-Collin. gezinsmis (int. offeraars). zlg. Gertruda Rambags. het H. Hart zlg. ïJi¥t' Ihilipsen. ter ere van G.L. Vrouw (int. offeraars), maanddienst zlg. Martin Wismans. VERENIGINGEN VERENIGINGEN Octopus 71 1) Afgelopen zaterdag (Down Side) is ons erg meegeval len. Ondanks een vrij gering aantal mensen, hebben we toch nog een (kleine) winst kunnen maliën. De volgende avond zal vaarschijnlijk in juli zijn met Daily Life uit België. Dit laatste is al in voorbereiding. 2) Zwemmen; maandag. Vertrek om 20.00 uur bij café Kuypers 3) Trimmen; elke donderdag. Ook leden van onze vereni ging kunnen hieraan meedoen. Laat eons zien, wat je nog kunt. A) Eestuursvergaderin b 1 a.s. zondag om 11.15 uur bij Kuypers,Horsterweg 3S. Agendapunten: a) nabespreking afgelopen zaterdag. b3 Daily Life. c) sportdag?? d) Puzzelrit fietsers. e) Zomeruitstapje f} andere zaken, g) algemene zaken. h) sluiting. Limburgse Vrouwen Beweging: "Op zaterdag, 2A jpii a.s. treden de "Boertjes van Buuten" op van 20.00 uur tot 23.00 uur in Geijsteren. De L.V.B. kan voor de leden gereduceerde toegangskaarten krijgen a 7»50. Aan de kassa is dit 10,00, Wilt U hier gebruik van maken geef U dan op tot en met zondag 11 juni a.s. bij Uw bestuur. ■f J 7,50 bij de opgave voldoen. MEDEDELING Afgelopen week is het herhac.ldelijk gebeurd, dat 's mor gens vroeg op de aspergesvelden de urbeidsinspektie of belasting- kontrole op bezoek is geweest. Verder geen kommentaar. (Redalitie). C"

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 2