-BE SSHflBS- I- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1972 RedaktieadresKI. Oirloseweg 7, Nr. 22. tel.6 0 C. 2 juni 1972. Katholieke Jeugdbeweging Geachte lezers, Hierbij laten de leidsters weten dat de Katholieke Meisjes Gilde is begraven en de Katholieke Jeugdbeweging is verrezen. We zijn nu aangesloten bij de jeugdclubs te Maastricht Laten we hopen dat dit een succes wordt. JEUGDVIERDAAGSE i I i I Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag doet de jong ste groep ven de K.J.B. mee aan de vierdaagse te Venray. Ze lopen iedere dag 10 kilometer. De meisjes moe ten donderdag en vrijdag om 17.10 uur aan de kerk zijn. Zaterdag 15.30 uur aen de kerk. Zondag wordt nog bekend gemaakt. A.S. Zondag 16.30 uur défilé; wij verwachten veel bloemen. In verband met de vierdaagse hebben we volgende week geen clubavond. De Leidsters. Octopus 7.1:. JEUGD■VIERDAAGSE Willen de meisjes die meedoen aan de vierdaagse om 12,4-5 uur aan de schouwburg te Venray zijn. Wij hopen op goed wandelweer en met het défilé veel bloemen. Mielce Strijbos en trouwen op vrijdag 2 juni 1972 om 14-,00 uur Joop Ahlers in de st. mathiaskerk te castenray. mei 1972. kl. oirloseweg 29, castenray. dagadres: zaal rongen, oirlo. loevestraat 68, horst. receptie van 18.50 tot 20.00 uur toekomstig adres: campagneweg 8, castenray

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1