f w DORPS BLAD VOOR CASTENRAY 1972 MOPCEfiAVOND mg* w w <p jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur Redakt ie adresKI. Oirloseweg 7» Nr. 21. tel.6 0 26 mei 1972. Skifflu-blue-grass-folk and country music.) Georganiseerd door =0Crj?üi5U6 '71= (wiu anders?) Aanvang 20.00 uur. Kont do resultaten van onze '^ehoon-stoen-vaoubcl-aktio11 zien. !e<:: n van Octopus '71: 0,50 korting fc^iv- verder laatstv; 'pagina, laatste regel. PAAOCHIE-KIEUWS V/eek van 27 nei tot 51 .juni: Misdienaars: Jac Wismans en Jos van Kuyck. Mart Geerets en Antoon Tielen. Hoogmis: Pons Dinghs en Jos Emonts. Peest van de iï. Drieeenheid. Zaterdag: Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 19.00 uur: zlg. Antonita en Jo Swinkels. 8.00 uurtot int. fam. Smits - Janssen. Om 10.00 uur in onze kerk geen hoogmis. Bedevaart ven once parochie naar ü.L. vrouw van Tien- ray. Daar zal om 10.00 uur plechtige hoogmis zijn voor onze parochie. '7.30 uur: tot bijz. int. 7.2O uur: ter ere van O.L. Vrouw van het K. Hart, 7.30 uur: gezinsmis (int. offers rs) 7.30 uur: bijz. int. Eerste vrijdag van de maandbijzonder toegewijd aan het H. Hart. 7.50 uur: ter ere ven het H. Hart. 14-00 uur: Huwelijksdienst bruidspaar Ahlers - Strijbos. Geen vroegmis. T57Ö0~üurrHoogmis bij gelegenheid van het zilveren huwelijk Biiddiger - Classens. 19.00 uur: zlg. Lei Heidens. -at sataas O o 1 -S*

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1