m gSFfëiee® r - 5 - o o op i-.Si(--eters) voor direct. Tuinb o uwv c r c n i 3 i ng H. Wismans (tel.: 2 5 9 Lconnc Woys - Roo&boon Hay Weys HOERA Ons dochortje VIVIAN heeft er op 3 moi eon broertje bijgokregen. Wij noemen hem Be j aardcnveroniging Volgende week dinsdag i.p.v. woensdag kaarten voor de be- j aardenvoroniging Dit i.v.m. Hemelvaart. Andere werkruimte voor de redaktie Vanwege het asperges-seizoen zijn wij genefdzaakt on onze werkruimte in de tuinbouwloods te verplaatsen naar het kantoor van de L.L.I'.B, aan do C as t o nr a y s e s t r a at Voor spoed- of noodgevallen zijn we daar op woensdagavond bcreilibaaf van 18,30 uur tot 19.30 uur (tol, 229). PuzzelhoekjeT ooh EGGEN MLAflC MECHANICA ARGLIST AREND LIT De Eedaktie, De beginletters vormen TÜHNKAALS VisitekaartjePuzzelnr.18, Wat is het beroep van deze noneer? De letters vertellen hot U, als U ze op de juiste manier rangschikt. U.B. PRIK HARKEN D.D. GEILIER Aerschot O C~>

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 5