-m o vervolg S.V. Gastem?ay CASTENRAY II K I' I 0 E K Met ietwat geluk is Castenray II zondag toch nog kampioen geworden. In de wedstrijd tegen Gricndtsvcen wilde het allemaal niet zo best lukken en het resultaat was dat er door beide clubs nie-! edool- punt werd. In de eerste helft waren er wel enkele kansen voor Cas tenray II maar deels door pech (of onkunde) en deels door te ge haast schieten werden er geen goals gemaakt. In de tweede helft kreeg Griendtsvcen II ook enkele kansen, maar omdat zij er ook goon raad moe wisten, bleef hot 0 - 0. Teleurgesteld gingen de spelers van het veld omdat men dacht dat hot kampioenschap ver speeld was. Maar hoe groot was de vreugde toen 10 minuten later Aloys Kuypers kwam zoggen dat Hegelsom III mot 4 -3 van America III had verloren, terwijl ze met nog maar een half uur te spelen met 1-3 haddon voorgestaan. Nadat door de voorzitter bloemen waren aangeboden, gingen de spelers in optocht naar hot clublokaal. Ook daar werden al bloomen aangeboden en wel door de aanvoerder van America III, Onder het genot van menig pilsje word daarna het kam pioenschap verder gevierd. Hieronder volgen dan de namen van de spelers die ervoor gezorgd hebben dat Castenray II kampioen werd. Hay Baltussen, Honk Classens, Jan Classens, Huub Cleven, tiet Ra- gons, Jan Houwen, Jan Jacobs, Geert liünen, Lambert van Kycyck, Theo van Kuyck, Jan Rarabags, Pierre Smulders (grensrechter), Huub Strij- bos, Jan Strijbos, Jan Swinkels, krans lleijs en Iiay V/eijs (aan voerder) Ondanks het kampioenschap is Castenray II nog niet zeker van pro motie naar de 2de klasse, In een halve competitie noot Castenray II mot Excelsior II, Wanssum III on de kampioen van de 3de klasse EE nog uitmaken welke 3 clubs er zullen promoveren. Het programma van deze promotiewedstrijd is nog niet bekend. S.V, Castenray afd. Jougdyoptbal Uitalagcrn jzaterdagj 29 opr1Jn Castenray Al - D.I.; Vonray B 2 - Casten. Al 1-3. 2-3. Programma zaterdag _6 mei 19.7.2. Castenray BI - Leunen BI: Aanvang 19.00 uur. In verband met Hemr1 »-aartsdag hebben de kinderen van de basisschool en de .ter- school donderdag 11 mei a.s. en vr: mei vrij. personeel Basisschool on Kleuterschool CASTENRAY II, Wij wensen jullie proficiat en voor de verdere toekomst veel succes. Rcdaktie "De Schans' t 7 -r - >1' J -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 4