Hand-bo ogschuttorij "Bp. Batavieren1' Bij deze bied ik mijn verontschuldigen aan, omdat ik verleden week niot volledig ben geweest. Het betreft hier de uitslag. De uitslag van ons 5de zestal. Dit zestal wist een eervolle eerste plaats te veroveren mot 1.025 punten, hierbij zijn zij veruit met 100 puntcn_verschil koploper geworden dank zij de 65 plusser die ruim over de 200 punten schoot Mag ik hem in overweging geven voor zo'n wedstrijden altijd goed te trimmen, het schijnt goede invloed te hebben op hot boogschie ten. Nogmaals het gehele zestal hartelijk gefeliciteerd. 13 en 14 mei a.s. 2de bondswedstrijd bij St. Hubertus te herselo. Onze vereniging schiet op zaterdag 13 mei a.s. om 16.30 uur, mot 4 zestallen. De secretaris 1'. Poels, S.V. Castonray: Uitslagen zondag 30 april 1972: Bekerwedstrijd Castenray I - ïïeerlo I :4~2(d.m.v. straf Castonray II - Griendtsvoen 11:0-0. schoppen) Programma zondag 7 mei a.s. Sparta 18 I - Castonray I: Aanvang 14,30 uur. Hot programma voor donderdag 11 mei a.s. (Hemelvaartsdag) kunt U aangeplakt vinden bij clublokaal H. v. Rheo» Bij het ter perse gaan van dit blad was hierover nog niets bekend. Verslag; Castenray I -ïïeerlo I: Castonray I schijnt tegen Ïïeerlo I moeilijk doelpunten to kunnen maken. Ditzelfde geldt omgekeerd natuurlijk ook, want ovenals in de uitwedstrijd van de competitie, was ook verleden zondag na de bekerwedstrijd de stand weer 0-0. Zelfs na een verlening ven 2x1 kwartier was er nog steeds niet gescoord, zodat d.m.v, strafschoppen beslist moest worden, wie uiteindelijk zou over gaan naar de volgende rondo. Dc vierde strafschop voor Castenray bracht roods oen beslissing, daar twee spelers van ïïeerlo al gemist hadden. Eindstand d.m.v. strafschoppen dus 4 - 2 in het voordcel van Castonray. a.s. Zondag valt dan het doek voor het eerste elftal wat betreft hot competitie-seizoen 1971 - 1972. Onze spelers zijn dan aan hun laatste wedstrijd toe tegen kampioen Sparta '18 uit faevenun. Wordt het voor ons een overwinning dan spelen we volgend seizoen zeker weer lc- klasse. Bij een puntenverdeling krijgen we nog op zijn minst oen beslissingswedstrijd en bij een eventuele neder laag ligt ons lot in handen van andoren. Do stand onderaan ziet er als volgt uit: wedstrijden punten, heer-lo 21 18 lier se lo 21 18 Castc-nray 21 17 V.C.H. 21 16 Swoigen 20 14

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 3