]E SBHFIflS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY 1972 3 jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur RedaktieadresKI, Oirloseweg 7» Kr. 18, tol.: 6 0 8. 5 mei 1972. i--A30CijJi:~NH.U"ws V/eek 6 - ld mei 1972. I-IiSG.iena.ars: Pons Dinahs on Jos Eoonts, Jac Wismans en Jos van Kuyck. HoogmisPeter en Honk Strijbos, Zesde zondag van Pasen. Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag: Zaterdag 19.00 uur; zlg. Lei Heidens. 8.00 uur: ovorl. fan, Tacken - Haogens. 10,00 uur: maanddionst zlg. hartin Wismans. 7.30 uur: jaardienst ovcrl. farn. Weys-Friesen. 7.90 uur: zlg. Hubordina Strijbos-ÏCernmc-lings. 7.90 uur: Gezinsmis (int. offerars). Woreldraissiedag van do kinderen, H.T^^uur: H. Mis voor Të' kiiicLeren, 19.00 uur: zlg, Gertrude. Rambags. Feest Hcmclyaart_ van de Heer. 8,00 uur: zlg. Piet Philipsen. 10.00 uur: Leesmis zlg. Josephina Soykcns - Collin. 7.30 uur: ja.aröienst overl, fam, Janssen-Puyn, 7,30 uur: tor ere van O.L, Vrouw (int. offeraars). 19.00 uur; jaardienst zlg. Joc Jonniskens. 1; Mogen we er de aandacht op vestigen dat door de week de diensten vanaf deze week beginnen om 2; Donderdag, feest van Hemelvaart is er in lienray om 3 uur plechtige rneiprocessic Woensdagavond en donderdag is er een Kerkdeurcollecte vooa de Herwonnen Levenskracht Zondag is het de eerste zondag- van de maand. Onder de diensten speciale collecte voor onze eigen kerk. R E C S P 1' I E. Zaterdag, 13 mei a.s, houden wij receptie voor het tweede elftal in het clublokaal (v. Rhee) van 19,30 uur tot 21.00 uur. Volgende week meer hierover in "Dc ochans".

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1