-9E SSUflflS- I DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1972 Eedakt-ie adresKI. Oirloseweg 7, Nr. 17. tel.: 6 O G, 28 april 1972. V/oensdag, 3 mei a OOK MORGEN HOUDEN WIJ EEN...... PAKOC HIE-NIEUW S A K T I E. (zie blz. 4). Octopus '71. Week 29 april - 7 i-iei 1972. Misdienaars: Willie en Jos Duykers Peter en Henk Strijbos. Hoogmis: Mart Geerets en Antoon Tielen, Zondag - vijfde zondag na Pasen. 19.00 uur: uit dankbaarheid. Zaterdag Zondag: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag N.B. half negen: K. Mis, waaronder de kinderen de Eerste H. Communie zullen doen, half elf: Hoogmis voor zlg, Jos Jenniskens. 8.00 uur: zlg. Huberdina Strijbos-Kemmelings 8,00 uur: zlg. Gertruda Rambags. 8.00 uur: gezinsmis, (int. offeraars). 13.00 uur: Huwelijksmis Bruidspaar Berkers - Dinghs. Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart. 8.00 uur: Hoogmis ter ere van het H. Hart. 8.00 uur: ter ere van 0.1». Vrouw (int. offeraars). 19.00 uur: zlg. Lei Heidens. Zaterdag 29 april en zondag 30 april a.s. collecte voor de Hereniging der Kerken.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1