-IE SBUfllS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY 1972 jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur EedaktieadresKl. Oirloseweg 7? Nr. 15 tel.: 6 0 8. 14 april 1972, PAROCHIE-NIEUWS Week van 15 tot 22 april 1972, Misdienaars: Peter en Henk Strijbos. Pons Dinghs en Jos Emonts. Hoogmis: Willie en Jos Duykers, De derde zondag van Pasen. Zaterdag: Zondag Maandag Dinsdag: Woensdag Donderdag; Vrijdag Zaterdag: 19.00 uur: jaardienst Antoon Geurts-Zanders. 8.00 uur: zlg. Gertruda Rambags. 10.00 uur: zlg. fam. Weys-Gox. 8.00 uur: bijz. int. 8.00 uur: bijz. int. 8.00 uur: gezinsmis (int. offeraars). 8,00 uur: bijz. int. 8.00 uur: bijz. int. Geen vroegmis. 14.00 uur: plechtige huwelijksmis tot intentie ran Bruidspaar Stappers - Vullings. 19.00 uur: maanddienst Martin Wismans. N.B.zaterdag en zondag is er Kerkdeurcollecte voor onze misdie naars. Zeer aanbevolen. VERENIGINGEN VERENIGINGEN VERENIGINGEN Ponyclub Morgen, 15 april a.s. zal de ponyclub een rondgang hou den om OUD IJZER op te halen, zoals wij dat vorige jaren ook heb ben gedaan maar wel maken wij nu een uitzondering voor oude au to's, want de handelaren in oud ijzer willen deze niet hebben of zij moeten er 10,00 bij uit hebben, maar het bestuur heeft ge meend om daar toch maar niet aan te beginnen en om deze reden geen auto's meer op te halen. Het overige willen wij wel ophalen, waarvoor nu reeds onze oprechte dank. Het bestuur van de ponyclub.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1