Leden ven Octopus 71 en andersdenkenden DOENWEER IETSpiff 4 3 DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 1700 uur 1972 Redaktieadres: Kl.Oirloseweg 7, Nr. 14. 7 april 1972, tal6 0 8, PAROCHIE-NIEUWS - Week van 8 tot 15 april. Misdienaars: MartGeerets en Antoon Tielen. Willie en Jos Duykers. Hoogmis; Jac Wismans en Jos v. Kuyck. Zaterdag Zondag; Maandag: Dinsdag: V/oensdag Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19.00 uur: int. fam. Seykens - Ewals. Beloken Pasen. 8.00 uur: 10.00 uur: N.B. zlg. Gertruda Rambags. q ^'9ardienst Anna Gertruda Philipsen. 8.00 uur: bijz. int. 8.00 uur: zlg. Josephina Seykens-Collin. 8.00 uur: gezinsmis (int. offeraars). 8.00 uur: overl, fam. Philipsen. 8.00 uur: bijz. int. 8.00 uur: ter ere van O.L. Vrouw (int. offeraars). jaardienst zlg. Antoon Geurts - Zanders. 19.00 uur: h6eft dlt daap h6t m°°ie b6dras °PSebracht Oprecht hartelijke dank voor de milde gaven. VERENIGINGEN: S.V. Castenray: Uitslagen zondag, 3 april 1972: Brughusia I - Castenray I Oostrum III - Castenray II Castenray III - Wittenhorst VI Programma zondag. 10 april 1972: Meerlo I - Castenray I Aanvang: 14.50 uur. Leunen III - Castenray III Aanvang: 12.00 uur. Castenray II is vrij. 2 2 1. 7. 2. -se sshsss-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1