[IE SQEFinS- J PRETTIGE PAASDAGEN DORPS BLAD VOOR CASTENRAY 1972 jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur RedaktieadresEl. Oirlosev/eg 7, Er. IJ. 31 naart 1972. 6 0 8, PiROCHIE IEU WS Week 1-8 april. Misdienaars: Pons Dinghs en Jos Emonts. Hoogmis Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag: Woensdag Donderdag Vriridac Zaterdag Jac Wismans en Jos van Kuyck. Peter en Henk Strijbos. Willie en Jos Duykers. 20.00 uur: Paaswake overl. fam. Cremers - Versleyen. in •SZUiTDn.G 8.00 uur: zl'g.' Gertruda Rambags. 10.00 uur: Lei Heidens. Vandaag laatste inzameling van de Vasten actie Tweede Paasdag. 8.00 uur: tot int. 'fam. Ge er ets. 10.00 uur: overl. fam. Seykens-Wismans 8.00 uur: overl. fam. Geerets. 8.00 uur: Gezinsmis (int. offeraars). 8.00 uur: overl. fam. Verhoeven - Kouben. Eerste vrijdag van de maand bijzonder toe gewijd aan het H. Kart. 8.00 uur: Hoogmis ter ere van het K. Hart. 8.00 uur: ter ere van O.L. Vrouw (int. offeraars). 19.00 uur: int. fam. Seykens - Ewalts.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1