- A vervolg S.V. Castenray afd, Jeugdvoetbal. Programma zaterdag 25 maart 1972: Castenray Al - Hogeloom A2 Aanvang 14.30 uur, Meterik BI - Castenray BI Aanvang 16.30 uur. 1uinb ouwvere niging |Voor het komende aspergesseizoen 1 worden weer sorteerders gevraagd, I zowel vrouwelijk als manlijke krach s ten. Werktijdgemiddelde van 3 uur per dag. De loonregeling wordt U bij opgave b eke nd g emaakt Leden: De jaarvergadering wordt gehouden op donderdag, 30 maart Het jaarverslag wordt U nog toegestuurd. Namens het bestuur H. Wismans - secretaris. Volle; Maandag, 27 maart a.s. is er een algemene vergadering voor de vollcy- ers in café v. Rhee, Aanvang 19.30 uur. De Werkgroep. Handb oogschutterij "De Batavieren" De uitslag van de afgelopen zaterdag gehouden nederlaag- tournooiwedstrijden bij "Kunst en Vriendschap" te Liesel zijn als volgt- "Kunst en Vriendschap" eerste zestal behaalde 1.236 punten. tweede zestal behaalde 1.117 punten. derde zestal behaalde 1.006 punten, vierde zestal behaalde 733~punten. Hoogste schutter was H, Remicrs met 228 punten. "Do Batavieren" eerste zestal behaalde 1,267 punten. tweede zestal behaalde 1.183 punten. derde zestal behaalde 1.039 punten, vierde zestal behaalde 783 punten. Hoogste schutter was G. Weys met 221 punten. De 10 hoogste schutters van "De Batavieren" behaalde*2.879 punten. "Kunst en Vriendschap" 2.013 punten. Dc 12 hoogste schutters van "De Batavieren" behaalde-*2.463 punten. Dit is een gemiddelde van 98.52. Het is 11.74 hoger als het ge middelde van vorig jaar. Zaterdag, 25 maart a.s. (dus morgen) wedstrijd "Rooit Gedacht"* Meyel - "De Batavieren - Castenray. Do vertrektijden zijn als volgt'het derde on vierde zestal vertrekken om 1 uur. Het eerste en tweede zestal vertrekken om 5 uur. Veel succes. De secretaris P. Poels. cl o S yDclXV c

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 4