- 2 - Vervolg Parochie-Nieuws Vrijdag: Goede Vrijdag. ly.ütT'uurViering voor de schooljeugd. 20,00 uur: Viering van het Lijden en de Dood van de Heer. Z at e rd agFaaszaterdag 2Ö7ÖÖ uur: Paasnachtviering. N.B.Deze week worden de zakjes rondgebracht van het vasten- offer riiet Pasen. VERENIGINGEN VEREN IGINGEN VERENIGINGEN Katholieke Meisjes Beweging: Zaterdag, 25 maart a.s. (dus morgen) or ganiseren wij een actie om de kas te spek ken "Een heitje voor een karweitje". In de loop van de middag komen de meisjes bij U langs. Ven 24- t/m 29 juli a.s, gaan we op kamp in Swalrnen. Hiervoor hebben we oude matten nodig om onder de luchtbedden te leggen. Als U iets voor ons hebt, wilt U dit dan tegen de meisjes zeggen en bewaren tot de leidsters deze op komen halen?? Bij voorbaat dank. Dinsdag, 28 maart a.s. clubavond voor de junioren van 7 tot 9 uur. De Leidsters. S_.y_. Castenray: Uitslagen zondag, 19. maart 1972 Castenray I - Merselo I 2 - 1, Meterik IV - Castenray II 0-12. Programma, zondag 26 maart 1972 Swolgense Boys I - Castenray I: Aanvang 14-,50 uur. Castenray II - Hegelsom III Aanvang 12,00 uur. Hegelsom IV - Co-stenray III Aanvang 12.00 uur. Verslag Castenray I - Merselo I: Jongstleden zondag kon de haan van ons eerste elftal weer eens victorie kraaien. In een spannende wedstrijd, waarbij door beide ploegen verbeten gevochten werd, wist Castenray een verdiende 2 - 1 overwinning te behalen op Merselo I. De eerste fase van de strijd was aan beide kanten erg nerveus. Daarbij kwam ook nog dat het juiste ritme verstoord werd door de scheidsrechter, die bij de minste overtreding reeds floot en ken nelijk niet van plan was zich de leiding uit handen te laten ne men. Het spel speelde zich voornamelijk af op het middenveld en beide ploegen konden geen duidelijk overwicht nemen. Grote kansen kwa men slechts sporadisch voor.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 2