f% 0D' 1M t. 1 II DORPS BLAD VOOR CASTENRAY I houden jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1972 RedaktieadresKI. Oirlósewegf 7 tel. 608. Nr. 9. 3 maart 1972. Mj 5 mêdrt qui OCTOPUS een m Vertrok: 19.00 café Kuypers. Loden 2,00. Kiet-ledon 3,00. *-~ 1 PAROCHIE-NIEUWS V/eek van 4 tot 11 maart: Derde zondag in de Veertigdagentijd. Misdienaars: Mart C-eeretB" en Antoon Tielen. Willie en Jos Duykers. HoogmisJac Wismans en Jos van Kuyck. Zaterdag Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 19.00 uur: jaardienst zlg. Lei Heidens. Eerste zondag van de maand. Bijzondere collecte vqqj onze eigen kerk. 8.00 uur: zlg. Louis Litjens en Anna Keysers. 10.00 uur: overl. fam. Rambags - Kuypers. Geen vroegmis_. 1 I5.OO uur: Plechtige Huwelijksmis Bruidspaar Kleeven - Wismans. 8.00 uur: zlg.Gertruda Rambags. 8.00 uur: Gezinsmis (int. offeraars). IA.30 uur: Plechtige Huwelijksmis Bruidspaar Müskens - Luybers 8.00 uur: zlg. Piet Philipsen. 8.00 uur: zlg. fan. Verhoeven - Houben. 8.00 uur: ter ere van O.L. Vrouw (int. offeraars). 19.00 uur: maanddienst-zlg. Jos Jenniskens. N.B.Op donderdag, 16 maart a.s. is er cm 8 uur in de zaal Kuypers bijeenkomst van de ouders der eerste communicanten. Willen de ouders z-o goed zijn om deze avond te reserveren? -ie sanais-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1