- 3 - <laar PAROCHIENIEUWS Week van 12 tot 19'februari 1972: Misdienaars: Jac Wismans en Jos van Kuyck. Mart Geerets en Antoon Tielen. Hoogmis: Pons Dinghs en Jos Emonts. Zaterdag: Zondag Maandag: Dinsdag: Woenddag Donderdag Vrijdag: Zaterdag: 19.00 uur: Maanddienst zlg. Jos Jenniskens, Collecte voor de MEMISA (Medische Missie Aktie). 8.00 uur: Tot bijz. int. 10.00 aur: Tot bijz. int. 8.00 uur: Overl, fam. 8.00 uur: Overl. fam. Philipsen-Vousten. ê2ïï!22222:2S,i ^a-Sten en Onthoudingsdag. 8.00 uur: Gezinsmis (int. offeraars). Na de dienst gelegenheid om het askruisje te ontvangen. Overl. fam. Heidens - Schouten. Zlg. Peter Philipsen en Antoinette Jacobs, Ter ere van O.L. Vrouw (int. offeraars). 8,00 uur: 8.00 uur: 8.00 uur: 19.00 uur: Overl. fam. Peeters - Heiligers. VERENIGINGEN VERENIGINGEN K ARN AVALSPROGRAMMA 1 9 7 2: VERENIGINGEN Zaterdag, 12 februari: Zondag, 13 februari 18.30 uur - 22.30 uur: JEUGDBAL bekendmaking nieuwe Prins. (Gratis entree voor de bezorgers - sters van de Schansn De Reaaktie). Bezoek Prins Ger III en vorst Hay aan "inhul diging van Prins Jan te Venray. Van IA.00 - 15.00 uur brengt Prins Ger III een bezoek aan de Casselse zieken in het zie kenhuis. Half 2 bijeenkomst voor de VOETBALWEDSTRIJD in Café Kuypers. ----- Kwart voor 2 in optocht naar voetbalveld. 2 uur aanvang VOETBALWEDSTRIJD L.V.B. - RAAD VAN ELF. Na afloop van de wedstrijd wordt aan beide elftallen een consumptie aangeboden in café Kuypers Zondagavond om half 8 gekostumeerd bal. Na afloop bezoek aan café v. Rhee. Maandag, IA februari: [16.30 uur - 19.00 uur Jeugdbal Dinsdag, 15 februari Om 20.00 uur gekostumeerd bal. Na afloop bezoek aan café Kuypers. 11 uur Jeugdbal voor de schooljeugd. Traktie en bezoek van de jeugdprinsen Prins 3er III en de Raden van Elf. Om half 1 brengt de prins en Raad van Elf een bezoek aan de café's met het onderwijzend personeel als hun gasten. 's-avonds gekostumeerd bal van 8 uur tot half 12. - —V-- W W _u a V -i- W v^. »v y -l-aa w W _U J_

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 3