DORPS BLAD voor CASTENRAY VAN AVOND...,. Mtunc 1 HUMUS: '.2 J 272 !ip i— s- a- p. RedaktiebdfèS: kX, UiflöSOWeg tel»608. Kopij binnen vóór woensdag, 17.00 uyr. ZIE VEEDER OP PAGINA 3. Brief uit Well. Steeds kijk ik zo gauw als "De Schans" komt, hem geheel door, nieuws gierig of er nieuws is in Castenray. In het laatste nummer trof ik een mededeling aan, die mij, veel ple- zier deed, n.l, dat de gezinsbijdrage in vergelijking van sommige andex^e plaatsen vrij goed verloopt. Ik vind het mooi, bijna 100,= per gezin. En daarnaast nog een bedrag van 26.000,00 aan allerlei andere col lectes. Castenray heeft zich in het verleden al dikwijls aan de mooie kant laten zien, als er voor het ene of andere, goede doel gevraagd werd. Ik kan er dikwijls trots op zijn als ik hier met de mensen aan het praten ben., Een dezer dagen echter hebben ze mijn stoutste verwachtingen over troffen: in Eldershome, zijn 60 bejaarden allemaal, behalve wij, personen van hier over de Maas en dus voor ons veelal vreemden. Nu dan, deze personen hebben nog altijd een goede herinnering aan pa ter Weijs. Zij tonen dit door telken jare een kien- en propagandamid- dag te houden. Wij dachten dat hij wel langzaam wat invergetenheid zou raken. De kienmiddag en daarbij dë extra giften brachten maar eventjes 737»50 op. Is dat niet geweldig van die oude mensen hier? Ik vond. het de moeite waard om dit even te melden. Met ons gaat het hier naar omstandigheden goed, doch...de eerste jaren dat wij hier Waren, kregen wij vrij veel bezoek uit 0 Castenray, doch het laatste jaar weinig. Iedere Castenrayer is hier 1 nog altijd zeer welkom. De bejaarden hier krijgen over het algemeen P veel bezoek en dan moeten wij dat afkijken. G. Weys. Geweidie van de mensen in "Eldershome". P

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1