IN" I DORPS BLAD voor C ASTENRAY VRIJDAG 28 JANUARI (vandaag) JAAflCANC MHMifH M.J. 1972 HOUDEN CAR NA ZALS-lt JU NO E e> fc? ,/p i - e P H" Av RedaktieadresKl. Oirloseweg 7, tel.: 608. Kopij binnen vóór woensdag, 1?00 uur .IN, HEI' GEMEENSCHAPSHUIS, 'i~ i N. i I

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1