x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x N fl G E K 0 IÏ1.E N BERICHTEN ftsperge.s.'. Studieclub Venray - Horst Vanaf heden, t/m 1 febr. is er gelegenheid otn aspprqes»- plant.bn. te bestellen Van t ras Verbeterde LimburqiaJ voor het eerste jaar in de handelj bm uit te planten in 1973, Van dit zaad is er maar een beperkte hoeveelheid. Het zaad voor deze planten wordt uitgezet op oen geza- melijk plantenveld. Er wordt gezaaid, verzorgd en geoogst onder toezicht van het Rijks Tuinbouwconsulentschap. De prijs per plant goed gesorteerd bedraagd 6^ cent. Opgaven en verdere inlichtingen bij de plaatselijke secretaris der Tuinbouwvereniging, of bij de Secretaris van de Studieclubs De Heer P. Duijkers, Horsterweg 37, Castenray, Tuinbouw Vereniging Castenray Op dinsdag 25 januari 's middags om 2 uur is er een asperqesteelt middag in het veiling gebouw te Grubbenvorst, Leden blijft op de hoogte, en ga horen wat voor resul taten er al bereikt zijn in opbrengsten, bij goede in zet en goede verzorging. Voor de telers van augurken kan er weer augurkenzaad besteld worden voor gezamelijke aankoop. Dit geeft U wel wat guldens voordeel. Leden laat deze teelt niet varen als het even past in uw bedrijf. Er zijn gemiddeld weinig teelten welke U financieel betere uitkomsten geven. De Secretaris.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 7