dons - Gevaar Vermist.' ill] Prins Ger III laat via zijn staatssecretaris weten, dat Hij en zijn college de volgende staateigendommen missen en wel sinds do inhuldigingsplechtigheid op zaterdag, 15 januari 19?2: 1 mantel. - 1 paar handschoenen. 1 muts voor officiële gelegenheden, 1 z.g. nondejuuke. Iedereen, die aanwijzigingen gnn verschaffen, dieleiden of kunnen leidon tot opsporing van de vermiste artikelen, dient zich onverwijld in verbinding te stellen met Z.K.H. Prins Ger III (tol. 04787 - 580) Dit is geen carnavalsgrap, dit is SERIEUS. Het Puzzelhookjo De puzzel van vorige, weck was a.h.w. een dubbele puzzelwant door een zotfoutje was de begeleidende tokst onbe grijpelijk geworden. Voor de doorzetters de oplossing van puzzel nr. 2: het spreekwoord luidt: "GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN". Puzzclnr. 5: Door omzetting der letters kan van elk paar der onder staande' woorden een nieuw woord worden gevormd. Bij juiste oplossing vormen de eerste letters van deze woorden een spreekwoord. SLANK - TINNE RADIO - EEST- ALT - VERLEGEN - GESTEL - REIN GELEERD - HOEN DIANA - LENIG NEST - VERSLAG GIFT - LAREN ERNST - PRUDE ELDERS - PINK TONG - VAREN OMKEER - 'ONDER MIER - NADAT LENIG - VERVOER LANDTONG- SPIE BROEK - - NAAD. PAARD - TALING"- Wist UI ;ï-A;- dat onze huidige heerser, Frids Ger III, nogal moeilijkheden gehad hoeft met het laten makén van oen statie-por tret? Hoe dat, precies zat, 'kunt U ifatuhi^ïijk lezen dn-.de binnenkort veis» schijnende Carnavalskrant.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 5