- 4k - Watersnood in Castenray: Hot zal misschien aan dc aandacht van velen ontgaan zijn, mao.r Castenray hooft afgelopen zaterdag to maken gehad met een waternoodramp (do). Hot gebeurde tiddèns de ffeestelijke bekendmaking van onze Prins Ger III in hot gemeenschapshuis. Het toeval wilde n.l. dat'er een dames-w.c. overvloedig voorzien raakte van toiletpapier. Dat was op zich natuurlijk niet erg, maar een of andere grapjas (nog bedankt hoor) vond het blijkbaar nodig om te proberen, in hoeverre hot toilet wel verstop zou zitten. Hij (of zij) deed dat door de spoelkraan zo ver mogelijk open te draaien^ En jawel hoor, de w.c. zat inderddad verstopt. En gevolg van deze (ondoordachte?)' daad was dan ook al snel, dat niet alleen de w.c. vol liep,, maar ook nog do hele toiletruimte, de naast liggende ruimte en daarna de gang. Over dc bijna hele gang stond een laag water van enkele centimeters. Enkele mensen van het bedienend personeel hebben het maar weer op moe- ton ruimen. Wel dient U nog te weten, dat het water volkomen rein was, het was puur water zonder wat dan ook. - De dader (es) gelieve zich in een-toekomstig voorvallend geval var te voren in verbinding te stellen met de bevoogde instanties, zodat er dan nog enkele waardevolle tips: naar voren gebracht kunnen worden. Nogmaals, bedankt!!! IE KOOP TE KOOP TE KOOP Wit olie-bijzetkachc-lt je. "Deken Cremorstraat 3, Horst. V.O.P. Oirlo -,Castenray van deh.L.T.B. Zoals voorgesteld en beslo ten op de algemene vergadering van 12 januari j.l. zal het magazijn van de L.L.T.B. te Castenray vanaf komende weck niet meer iedere mor gen geopend zijn. Vanaf maandag, 24 januari a.s. zal het magazijn alleen geopend zijn - op maandagmorgen, woensdagmorgen en vrijdagmorgen. Steeds van 7.30 uur tot 12.00 uur. - We verzoeken onze afnemers met het bovenstaande rekening te houden in verband met het afhalen van produkten, - Castenray zonder bier, kan dat???? Velen van U zoggen hierop natuurlijk "allich nie", V/el mensen, dat klopt. Maar het had niet voél gescheeld, of Castenray had verleden zaterdag zondof bier gezeten in hot gemeenschapshuis. Zoals U weet moet bier gekoeld worden en dat gebeurt in hot gemeen schapshuis nog steeds met doodgewoon bevroren.water, (ook wel IJS ge noemd) De koelruimte was echter rijkelijk vroeg voorzien van eigenlijk teveel ijs en daardoor ging het water in de bicrloiding over in. Vaste toestand (ook ijs). Het' gevolg daarvan was, dat het rijkelijk aanstormende bier zijn weg naar do*. consument niet kon vervolgen door de leiding. Maar goede raad was niet al te duur: voordat het aangesleepte hete water zijn ontdooiende werking kon doen, had een klein vuurtje in de koolruimte de oplossing al gevonden. Carnavalsvierders dienen wol-to beseffen,- dat zij een enorme mazzel daarom zullen zij ook wc-1 die acht vaatjes leegge

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 4