VERENIGINGEN VERENIGINGEN VERENIGINGEN Katholieke Meisjes Gilde Op donderdag',..;27 januari a.s. is er weer een clubavond'voor de senioren. De avond begint-offl 7.30. uur. De Leidsters. OCTOPUS '71: Op donderdag, 27 januari a.s. houden wij een jaarver gadering. Op deze avond zal er een bestuursverkiezing gehouden worden. Piet Roelofs en Prans Kuypers treden af. Verder zal er een kienavond plaatsvinden met prachtige prijzen, o.a. haas, konijnen, hanen en vele andere. TOT ZIENS OP DONDERDAG, 27 januahi a.s. Bestuur Octopus '71* Handboogschutterij "De Batavieren": Door omstandigheden is de wed strijd "Kunst en Vriendschap" Lieö'sel niet op zaterdag maar op he denavond, (vrijdagavond, 21 januari). Het derde en vierde zestal schiét om 19.15 uur. 7 Deze schutters gelieve omstreeks 19.00 uhr aanwezig 'te zijn. Het eerste en tweede zestal hebben de laatste schiètbeurt. Deze schutters .verwachten we omstr'eeks 21.00 uur. Dinsdag, 25 januari a.s. uitwedstrijd naar "Trefpunt1' Tienray. Veel succes. De secretaris P. Poels. S.V. Castenray; Uitslagen zondag, 16 januari 1972: Castenray I - Swolg. Boys I 2 - 0. Quick Boys III - Castenray II 1 - 4. Programma zondag, 23 januari 1972: In verband met nog enkele in te halen competitiewed strijden is er voor onze elftallen geen programma samengesteld. Eventueel te spelen vriendschappelijke'wedstrijden, die op een la ter datum worden vastgesteld, zullen tesamen met de opstellingen bij H. v. Rhee worden aangeplakt. Verslag Castenray'I - Swolgcn I: In het belangrijke duel tegen Swol gen wist Castenray door' een 2-0 zege beide puntc-n te veroveren. Dit dankzij de betere techniek en vooral de grote inzet van alle spelers, Het was Piet. v.d. Kerkhof, die na een half uur spelen, de score opende mot een prachtig schot in de uiterste hoek, dat de Swolgens doelman volkomen verraste, Onze spelers, die de laatste weken zo moeilijk tot scoren konden komen, wilden meer. Er werden enkele prachtige kansen uitgespeeld, doch op het beslissende moment ook weer verspeeld. Terwijl Swolgen aanvallend schromelijk tekort schoot, was het Nico

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 2