ia ;-~=S D0 R PS BL AD voor C A STE NRAY JAARCMC 1 AWMF ft 3' 21.1.1972 =1 #r cR X R RedaktieadresKl. Oirloseweg 7S tel.: 608. Kopij binnen voor woensdag, 17.00 uur. V Hoogmis Zaterdag: 0 0 uur: Zondag 8.00 uur: 10.00 uur: Maandag 8.00 u ur Dinsdag: 8.00 uur: Woensdag: 8.00 uur Donderdag: 8.00 uur: Vrijdag: 8.00 uur: Zaterdag: 8.00 uur: 19.00 uur.: PAROCHIENIEUWS Week van 22 - 29 Januari 1972. Misdienaars: Pons Dinghs cn dos Emonts. Jac Wismans en Jos v. Kuyck. Peter en Henk Strijbos. maanddionst zlg, Jos Jenniskens. Dorde zondag-door het Jaar, -bijz. int. zlg. Peter Kuypers en Anna Christiaens. zlg. Piet Philipsen., zlg... J-osephina Scykcns - Collin, gezinsmis (int. offeraars), bijz. int. ter ere van O.L. Vrouw van Altijdd. Bijstand, ter ere van O.L. Vrouw, zlg. Antoon- Roelofs. N.B.Zaterdag en zondag is er Kerkdeurcollecte voor het Lepra-fonds, (bestrijding van do melaatsheid) Mogen we deze collecte bijzonder aanbevelen. Aan alle parochianen van Castenray, 2" Binnenkort zal wederom een beroep op U worden gedaan inzake de gezinsbijdrage over het Jaar 1972. Door een van de leden van Kerkbestuur, financiële commissie on dorps raad zal U dan eon enveloppe met richtlijnen en de wijze waarop U dit kunt doen, worden overhandigd. Enkele dagen daarna zullen dezelfde personen deze (gesloten) envelop pe wederom bij U ophalen. In 1971 heeft de gezinsbijdrage, tot' op heden, opgebracht het mooie bedrag van 14,30.0,00 d.i. 1.300,00 meer dan in 1970. Er zijn echter nog enkele mensen die. wel oen bedrag beloofd hebben, maar tot nog tor vergeten hebben dit te betalen. Dit resultaat komt neer op een gemiddelde van 93?00 por gezin. De collectes in de kerk hebben opgebracht 7.900,00 d.i. ruim 400,00 minder dan in 1970. Verder is nog bijeen gebracht door collectes en acties welke door de kerk zijn doorbetaald, o.a. missie, vastenoffer, memisa, oostpakistan enz. een bedrag van zo'n.kleine 26.000,00. Voorwaar oen prachtig resultaat waarvoor wij de mensen die hieraan heb ben meegewerkt zeer dankbaar zijn. Omrede dat de onkosten voor ieder een, dus ook voor de kerk, mot de dag stijgen hopen wij ook voor het Jaar 1972 op Uw onmisbare zeer gewaardeerde steun en medewerking voor de-ze actie te mogen rekenen. Uw dankbaar Kerkbestuur. IH rH

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1