A - Aan de inwoners van Castenray. - Aan allen die tich de afgelopen da gen ingezet hebben tot het slagen van het karnavalsfeest een harte lijk dank. U hebt weer eens laten zien dat, met persoonlijke inzet in de samen werking (denk maar eens aan het verkleedvoetbal) iets moois tot stand gebracht kan worden Voor degenen die belangeloos werken voor onze gemeenschap en aan onze gemeenschap is dit een stimulans om vorder te gaan. De Dorpsraad. A.S. dinsdag, 21 februari is er een vergadering ten huize van de heer Raaijmalcers Aanvapg: 20.00 uur. De agenda wordt U nog toegestuurd. Vermist tijdens de Carnavalsdagen: 1. Klein rood fietsje met "bananenzadel" en hoog stuur. Henk Heidens, Schoor 1, Castenray. 2. Kort blauw spijkerjasje, waarin maandbuskaart en verzekerings bewijs van brommer. H. Dinghs, Castenraysestraat 53, Castenray. 3. Oranje "geméniede" fiets. H. Dinghs, Klein Oirloseweg 1, Castenray. Gevonden tijdons Carnavalsdagen: 1. Zeer mooie aansteker. Te bevragen: M. Versteegen, Castenrayse straat 31. 2. Matrozenmuts, wit met blauwe bal. Te bevragen: redaktie van "De Schans". Puzzelhookje Oplossing puzzel nr. 6: Staaldraadborstel. Puzzel TOEVOEGPUZZEL: Zet voor elk van onderstaande woorden een letter, zodat een nieuw woord ontstaat. Indien men de juiste letter heeft geplaatst, vormen deze nieuwe letters, gelozen van boven naar beneden, een spreekwoord. - ADER - RAAM - ROND - LAND - KERS - VERS - ADER - TRAM - ATER - DELE - RUST - ODER - OORD Wist U dat er in Castenray mensen zijn, die met Carnaval wel op een heel bijzondere en originele manier voor de dag kómen? Het vrolijke en rustig drinkende -carnavalsvolk werd in zijn be zigheden plotseloos gestoord door lawaai van een brullende machine Groot was ieders verbazing toen meneer C. bestuurder bleek te zijn van een vreselijk tekeer gaande tralctor (merk noemen we niet) Hij had blijkbaar moeilijkheden met zijn fiets of bromfiets en heeft toen maar het zekere voor het onzekere genomen en de traktor "ingespannen". Het parkeren bij dat Castenrayso café had echter wel iets charmanter gekund: precies, maar dar. ook wel heel precies voor de vooringang stond het monster. Cafébezoekers, die behoefte nadden aan frisse lucht, of andere zaken, waar zij voor naar bui- ton moesten, dienden over het geval heen tc kl men, wat voor zeer velen echt niet mee viel. Op veler verzoek hoziu meneer C.die trouwens beslist niet in zijn allerbeste pakje gekleed, was het voertuig een klein eindje verplaatst, zodat nog alleen de aller- diksten er niet door konden. Na een kleine stonde verpoosd te heb ben bij den waard, ging C. weer huiswaarts, waarbij zijn traktor beladen was met een groot aantal medestanders, Do historie vermeld niet, hoeveel "gasten" onderweg verloren zijn gegaan.»

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 4