vervolg Volleyballiefhebbers: Zelf voor de sportatributen zorgen. Om de onkosten te dekken, wordt van elke deelnemer een bedrag van 0,50 gevraagd, J KOMT ALLEN KOMT ALIEN. De Werkgroep. Landelijke Rijvereniging "De Eendracht" Bij deze willen wij U eraan herinneren dat a.s. dinsdag de feestvergadering is. Bijeenkomst om half zeven bij Café Kuypers. Willen de leden die komen,dit voor zondagmiddag even opgeven, zodat wij weten hoeveel er komen. Op zaterdag 19 februari a.s, (dus morgen) heeft de meting der pony's plaats om 5 uur bij MichelsOirlo. De pony's van 4 jaar en jonger alsmede alle nieuwe rijpony's moeten gemeten worden voor het ver krijgen van een startkaart. Wij rekenen voor het bovenstaande op Uw medewerking. Losse notitie's: 1. Niet alleen Castenrayse mensen waren sterk onT der de indruk van het carnavalsgebeuren, doch ook onze stenen kame- raden, ook wel beelden genoemd. Het gemeenschapshuis wordt n.l. sinds jaar en lag aan de voorkant opgesierd door een stenen vader en zoon (U wosb wei wie) Als U_er toevallig eens langs komt moet U eens op het hoofd van die zoon. Of het nou een gevolg is van de afgalopor.'festivi teiten of wat anders, feit is in ieder geval, dar h:H zijn hoofd kwijt is. Iedereen, die tips kan verstrekken, die leiden of kunnen leiden tot de opsporing van dat hoofd, worden verzocht dit zo spoedig mogelijk mede te delen; het is echt geen gezicht zo. 2. Als de volgende uitspraak niet tijdens de carna valsdagen gehoord was, zouden we ze niet hebben durven plaatsen: Jan: "Wist U, dat Castenray een dierentuin gaat krijgen?" Peter: "Een dierentuin??????" Jan weer: "Jazeker, want Oirlo gaat omheind worden met prikkeldraad" V/ij verlenen hierbij dan ook alle Oirlonaren de vrijheid, om in bo vengenoemde uitspraak de plaatsnamen te verwisselen of er andere namen voor in te vullen. Tiny Tielen Martin Classens Geven U kennis van hun voorgenomen huwelijk. Deinzegening zal plaatshebben tijdens een H.Mis op vrijdag, 25 februari om 2 uur in de OtnJozefkerk te America. Dagadres: "Zaal de Ruif", Oirlo. Receptie van 18.30 uur - 19.30 uur. Toekomstig adres: Putweg 26, America, America, Putweg 22. Castenray, Molenhoekseweg 2.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 3