- 2 - vervolg PAROCHIE-NIEUWS V/oensdag: 8.00 uur: Gezinsmis (int. offeraars). Donderdag: 8.00 uur: overl. fam. Verhoeven - Houben, Vrijdag: 8.00 uur: overl. fam. Dinghs - Kemmelings. Zaterdag: Geen_vroegmis._ 13.30 uur: Huwelijksmis Bruidspaar v. Enckevort - Kuypers 19.00 uur: overl. faip. Cremers - Verstegen. VERENIGINGENVERENIGINGENVERENIGINGEN Limburgse Vrouwen Beweging: Cursus Willen de dames die de cursus: "Karweitjes in huis" die gegeven wordt van 14 april tot 19 mei zich voor 1 maart opgeven bij een der bestuursleden, zodat wij we ten of er voldoende deelneemsters zijn om de cursus te laten door gaan. Uitwisseling: Dames die voor de uit wisseling op 2 maart meewillen gaan naar Landhorst, kunnen zich opgeven tot zondag, 27 februari a.s. bij het bestuur. S.V. Oastenray: Programma zondag, 20 februari 1972 Oastenray I - Steyl I E.E.V. II - Oastenray II Oastenray III - D.I.S. III Aanvang1430 uur Aanvang14.00 uur. Aanvang12.00 uur Katholieke Meisjes Gilde: Op donderdag, 24 februari a.s. knutsel- avond voor de senioren. Wo maken een pop; denk aan de benodig dheden. Dg leidsters. Handboogschutterij "De Batavieren" Mag ik de herenschutters er aan herinneren dat de eerstkomende weken de volgende wedstrijden worden gewchoten; 26 februari a.s. uitwedstrijd tegen E.H.S,- Venlo, 4 maart a.s. thuiswedstrijd tegen Schutroe - Horst. 18 maart a.s. Nederlaagtournooi "Kunst en Vriendschap" - Liessel. 25 maart a.s, uitwedstrijd tegen "Nooit gedacht" - Meyel. De secretaris P, Pools. Volleyballiefhebbers; L Op woensdag 23 februari s;s„ is de EERSTE training in Oirlo in de gymzaal. Deze training is voor alle jongens en meisjes die dit jaar 16 jaar v/orden en vanzelfsprekend ook voor de oudere De meisjes trainen van 20.00 uur tot 21.00 uur. De jongens van 21.15 uur tot 22.15 uur. j

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 2