-HE SSEFlflS- I f r DORPS BLAD VOOR CASTENRAY Jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1972 Redakt ie adres: KI. Oirloseweg 7, 18 .januari Nr. 7. tel.: 608. "THE CARNAVAL IS 0VER- Ook Castenray heeft er de Carna- valsdrukte weer opzitten; dat zal voor de meeste mensen wel pret tig zijn, want wat wij, redaktie, ervan gezien hebben, begonnen er bij velen verschijnselen naar boven te komen die typerend zijn voor een roerige carnaval: rode ogen, zoele gezichten, stijve be nen en bierbuikjes en -buiken en verder natuurlijk: chronische dronkenschap. Onzes inziens heeft' Castenray dit jaar een ietwat bijzondere vasten avond beleefd. Een van de faktoren, die hiertoe geleid hebben, is wel de onbarmhartigheid, waarmee de "Sasja's" uit Zaandam en Am sterdam verschillende carnavalsliedjes aaneenregen tot grote en vermoeiende polonaises; ze maakten er de z.g, ocLy-polonaises van, afgewisseld met "Amen" (in het nederlands:"Noczt meer doen", DE meezinger van 1972). De kwaliteit van het gebrachte liet echter niets te wensen over, die knapen weten wat goede muziek en stemming; in. Vat ons betreft komen ze nog eens terug. Een andere factor, die geleid heeft tot deze bijzondere carnaval, is het bijzonder- milde weer, met af en toe een overa.rijvende bier wolk. De dorst zat gewoonweg in de lucht en ging al snel en goed over op de Knuppels en Knuppelinnekes en een handvol buitenlanders. Een derde punt, dat beslist invloed gehad heeft op de festiviteiten is de sluitingstijden van de cafe's; moe gehost, zwaarbezweet en uiterst dorstig stroomden drommen van de zaal naar de kasteleins, die handen tekort kwamen, om al die kelen te smeren, Ken had echter alle tijd, want pas om 02.00 uur was sluitingstijd, waarna de fes tiviteiten op zeer verschillende plaatsen werd voortgezet. Een groep jongelui kwam er zelfs toe om op het grote plein kerst- en sinterklaasliedjes ten gehore te brengen; alleen een kerstboom ont brak nog maar. Toch leuk geprobeerd van de mensen. Al met al kan Castenray er weer een hele tijd tegen. De Redaktie. PAROCHIE-NIEUWS Week van 19 - 26 februari 1972. Misdienaars: Willie en Jos Duykers. Peter en Henk Strijbos. Hoogmis: Mart Geerets en Antoon Tielen. 19.00 uur: overl. fam. Peeters He-ijligers. Eerste zondag in de Veertigd-ig.:.uti:jd '8'.0Ó 'ulo?: overl. 10.00 uur: zlg. Martin Wismans vanwege S.V. Castenray en de Kring. 8.00 uur: bijz. int,. 8.00 uur: zlg. Josephina Seykens Collin. Zaterdag Zondag Maa^<*ag prnsdag:

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1