BEZINT W 3^9 van M£YF straat 24s asfenrdyfhH. VOLLEYBAL, Uit de aanwezigen worden 7 mensen gekozen, die zich in de komen de maand zullen gaan oriënteren op de concrete organisatie: trainer, zaal, aanschaf, contributie, enz. enz, ••■-• - In de week van 21 februari zal dan weer c-en bijeenkomst zijn van allo aspirant-leden, 4-5 hebben zich opgegeven)» Do gekozen kerngroep zal dan verslag uitbrengen. De kerngroep bestaat uitdc dames Nelly Keijsers en Riet'v, Kuyck en do heren Piot Rambags, Jan Houwen, Jos Büddiger, .Piet Emonts c-n Jos Goorcts, - Dinsdag, 8 uur komt deze groep bijeen, samen met enkele organisa toren van buitendorpse clubs, ton huizo' van J. Houwen. VEEL SUKSES. DE DORPSRAAD. 'J ZATERDAG 15 januari 1972 PRINSENBAL PRINSENBAL (Ts in het Gemeenschapshuis Castenray. ts Aanvang1950 uur.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 5