Vervolg L.V.B. Uitwisseling: De leden van de L.V.B. die voor deze avond oen cake of vlaai willen bakken of oen prijsje hebben voor de loterij verzoeken wij dit ook oven door te geven, dan weten wij waar verder nog voor gezorgd, moet worden. Wij rekenen op Uw aller medewerking, en zoggen U roods bij voor baat dank. Bestuur L.V-.B. Carnavalsvereniging "De KNUPPELS KNUPPELS dn KNUPPE1INNEKES. a.s. zaterdag is hot dan zowiet, dan zal prins Carneval 1972 uut d de bus (of erges anders uut) kommc. Prins Ger den twodde hed zien taak durop zitto en zieno opvolger stot al te springe urn 't oavor te neme. Weej hope dat gillic icn grodtc getale aanwezig zud zien urn de neeje prins op en geweldige en geestdx-iftige manier welkom te hdte. Laote weej dur net as vurgaonde jaorc iën van de gezelligste aovende van 't carncvalsscizoen van make, Um negen uur zal hcoj zien intrcej doen ien hopeluk enne bomvol le zaal, mar dat lit vur en groot diol an olie, Laot zien dat Cassele nie vur niks 't durpke van plezier genoemd werd TOT ZAOEEHDAG EN VEUL PLEZIER. Do leeje van de Raod van Ellc-f werre um half acht in cafó Kuypers verwacht. PARTIJ SPECIALE AANBIEDING, zolang de voorraad strekt: ZWARE KWALITEIT PLASTIC EMMERS ^TEILEN: EMMERS1xtcr met schaalverdeling van 5,65 voor 2,75, 17 liter met schaalverdeling van 5,95 voor 2,90. .Ovale wasteiltjcs (plastic) van 6,95 voor 5,50. Ronde wasteiltjcs klein van 5,95 voor 3,00. (plastic) Ronde wasteiltjcs (plastic) middel ,van 6,95 voor 3,50. Ronde wasteiltges (plastic) groot van 7,96 voor 3,95« Teilen groot plastic van 18,95 voor 10,00 75 cc, inhoud 60 liter). NOGMAALSZOLANG DE-VOORRAAD STREKT. H. Vcrsleyen - Dricsson Castenrayscwcg 14, OIRLO Telefoon: 2 6 6.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 4