MÉMJMM te koop - k Zoals U weet, hebben dé leden wan aktio gehouden en naar aanleiding knippen, Als: dank voor de geweldige stro out het volgende: de "Fally-Club" een speciale Kerst- daarvan1 eventueel hun haren te laten adhesie-betuigingen ontvingen wij v. .i V- y Mogen wij U alle Castenray orsbodanken voor de "gulle" gaven, die wi van.U mochten: ontvangen» l J Be OPBRENGSTV- 0 GULDEN, - 2 VATEN BIER. 0 BLOEMEN, Door de algemene vergadering van "Fally" is besloten, dat Uw reiken- -ÏT*. J ^germant schappij net niet lang genoeg is om ons de haren uat het hoofc! te laten trekken» HET RESULTAAT: Wig zullen voorlopig nog niet "ingeburgerd" worden. - :t'" "iiALLT - BAR"! TELEVISIE.TOESTEL. in zeer goede staat. V - - 4 jaar oud. P. Ernonts f Eorste.rh'Og 43 a. Puzzel —1 ieiliobb era o p,?clet. Om ook enigzins rekening te houden mét on ze puzzelvrienden hebben wij besloten om elke week. een puzzel of puz zeltje, op te nemen in "De Schans». De oplossingen ervan zullen steeds daaropvolgende nummer bekend gemaakt worden. S^T^teci±Jk °°k ZGlt Puzzeltjes insturen. Puzzel nr. 1-f Fat is het beroep van deze twee. mensen??? Eik kaartje bevat de lettersdie het böföe'p aangeven.' zet clre letters: op de juiste wijze naast elkaar» R, MOÖNET M.U. RAUNST, -DIRECTIE en LEDEN van de - T DUjlfOLbJ il S

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 4