2o!™ Be0reanJ;Merd ln hGt ClUbgkaaJ7.t- v-'-" «H»"- tonc - ™r£S2iSSt^5SÊÊieVO" allG SENI0REN-LED® - -He DONATEURS - 3 - Katholieke Meisjes Gilde: r i - - Op dondordhg.,, 13 januari ais. is er-weer clubavond voor- de senioren.' De avond begint om 7.30 uur. Do Leidsters. Studieclub V" ark ens houders Donderdag, 13 januari ais. om M.3Q uur- xjoenkomst in café Kuypera. - Op deze avond zal aanwezig zijn Dr. P. v.d. Kerk, medewerker van de Als onderwerp komen aan de orde:. Integratie en diergeneeskunde, wij verwachten U allen. Het Bestuur-, S V C ast enrav •- Uitslagen zondag,2 januari 1972: Mersolo II - Castonr.ay II:.2 - 1.. Programma zondag.. 9 -januari: Melderslo I - Castenray I Aanvang - l4'i"40 uur. Castenray II - E.E0V.II Aanvang - 14.30 uur. T.0.P.»27III - Castenraylll Aanvang - 12,00 uur. KIENAVOND VOOR. ALLE LEDEN EN P0NATEURS,: Avnwn1^'da?" Januari z;al door do voetbalvereniging- een KIEN- pïaaS —0- familLlld: in Er zijn prachtige prijzen te winnen. Reserveer dus de avond van vrijdag, 14 .Ianuari a^s. GEVONDEN GEVONDEN GEVONDEN GEVONDEN Er- zijn bij van Rhoe EEN PAAR KUNSTLEREN JONGENSWANTEN in de winkel. blijven liggen Diegene die ze mist,,, kan ze daar af komen halen. Dorpsraad C as tenrav:' Vrijdag, januarit a.s, is er een vergadering KuyperOI,PSraa boG±nt am 20'°° uur in llot zaaltje van café —O 1 XlïIVcL*

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 3