- 2 - laovesgekko uut Blitterswik. Knuppels en Knuppelinnekes trek alio- maol ow vast el aovespaksko an dan laote weej samen rait os Biit t e rwilcs e gaste enne rbüzê. plezierigge aqvend hebbe. TOT zaoterdagaovend; Vast'elaovend samen. Zijne Dwaasheid GER DEN T¥EDDE. P arc chi a-Ni ouws Week van 8' - 15 januari» Misdienaars: Pons Dinghs. en Jos Emonts WI.ll±e Duykers en Jos van ICuyck, Zaterdag:.: Zondag Maandag Disndag: ¥0 ensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag 19.00 uur.: overl. fan. Creraers - Verstegen, Feest van de Doop van de Heer. 8-.00 uur:, zlg. fam. Steeghs B'aeten, - 10,00 uur: jaard, zlg;, Josephina Scykens - Collin,. 8,00 uur: overl, Tan. Feys - Friesen. 8.00 uuroverl. fam» Verstegen-.- Vullinghs. 8,00 uur: Gezinsmis (int. offeraars). 8.00 uur: overl, fafcu Friesen - Friesen. -• 8:.00 uur: Bijz. int» 8,00 uur: ter ere van O.L. Vrouw intofferaars 19.00 uur zlg, Leonard Peeters en Maria Spreeuwenborg. ATTENTIE'; De kleuterschool is weer begonnen op donderdag6 januari". Mochten er nog ouders zijn die dit niet weten „dan delen we mee," dater maandag en dinsdag gewoon school is voor de kleuters. Er is een vervangende leidster, HFT SCHOOLBESTUUR. VERENIGINGEN VERENIGINGEN VERENIGINGEN. Handboogschutter!.? "De Batavieren": Mag ik de leden'van onzé vereniging eraan herinneren, dat morgen, zaterdag, 8 januari de vereniging Nooit Gedacht, uit Meyel o.p bezoek komt. De sohietbeurten: als volgt de derde en vierde zestallen van beide verenigingen schieten om 4 uur, de eerste eri tweede 'zestallen van bei die verenigingen schieten om 6 uur, Voel succes. De secretaris P, Poels. Limburgse Vrouwen Bewegin/r: de en laatste les van de cursus in zaal van Rhee." Cursus- Dinsdag,, 11 januari a,-s, .is de der- Gastvrouw zijn", Aanvang: 7,30 uur

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 2