vj£rrs£';i:.QLt€ )ll9nL£.n, V;A i n d e n en 9eV e n d e n VOOR -5 - L.L.T.B. Casfccnrav: •- 1 - JDe a^geniGi?.© j;aarveargaderirig zal gehouden worden op woensdag, 12 jahüari a0s0 oei h^lf acht.'in caf'é Kuypers,. De agenda zal b egin januari aan de leden worden to egestuur d. Wij wensen onze leden en. afnemer sq, ook ..namens bestuur en personeel V.O.F. Oirio Castcnray,, een zalig uiteinde eneen voorspoedig 19?2 voor gezin en bedrijf.' J" 1 I 1

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 5