- 4 - Zoaterdag 8 januari» Zoaterdag 8 januari» VORSTERAL Klit; as gaste de vastelaovesveribniging uixt Blitterswik. Hal. dkn aoevend vfij. prbk ut now al af rait ov kompeneej. We j wense olie en zalig neoj joar en voul plezier op ut Vorst eb al. IDe Garnevalsverieniging, De gilde van Sint Gaoms weer op stap t I I11 Enkele dagen -voor Kerstmis is ar- in de werkplaats van de firma Dinghs voor de tweed© keer in zeer-korte tijd bezoek geweest van indringers. Tijdens do eerste inbraak werd. er voor 0,75 ontvreeöd. Doze keer was Het echter anders gesteld, Dc dieven zijn weer op dezelfde manier als do vorige koer naar binnen gekomen en hebben o,a. enkele' schuurmachinesfreesmachines,, boor machine en een complete kist goreedschap meegenomen. Het gestoleno had oen waarde van ongeveer 4.000,00, De verdwenen boormacliine was een gloednieuw Sint Nicolaaskado van dén van de worknemers De politie is de daders al op het spoor. BILJART - NIEUWS 0IRL0. .- BARAKKEK BARAKKEN BARAKKEN- BARAKKEN BARAKKEN Daar de biljartclub haar kas wil versterken, is er op 1 en 2. januari 1972 barakkon van 's morgens 10,30 13.15 uur en s avonds van 19.00 - 23.45 uur. Zondag',. 9- januari 1972 *3 morgens tussen 10.30 en 13.15 uur en s avonds van 19.00 tot 20.00 uur. Om 20.00 uur FINALES Willen de finalisten er voor zorgen dat zij voor 21.00 uur aanwezig zijn, anders vervalt het recht van stoten. Zie regelement clublo kaal I li i 1 Er zijn flinke prijzen ,aan. yerhonden. Eerste prijs een (nieuwe dames- of herenfiets. STEUNT U DE BILJARTCLUB "'ONDER ONS"; 00K?????????? Het Bestuur.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 4