-7^—1 1 VERENIGINGEN VERENIGINGEN VERENIGINGEN; Qg^to pu-S a 1 Donderdag, 6 januari 1972 hebben wij onze jaarlijkse feestavond in c afKul'j p or au Om 19.00 uur worden de leden verwacht aan een koffietafel met. brood jes en warm vlees met champignons» Daarna zal dd avond opgeluisterd worden met goede muziek en amusement en zal er tevens gelegenheid zijn om .te dansen» I Het Bestuur. 5 •>•--- Oc-töpus 171» - Biljartclub "De Ketsers": 1 iUitslagen C-afdeling: Öirlo - Casténray 8 - 2.» Kruispunt - Casténray 6 —4» Handb oo.gs chut ter i j "D e Batavi er en" 8 januari 1972 wedstrijd Batavie ren Casténray togen Nooit Gedacht uit May el. V Negens de carnavalsfeesten zijn de aanvangsureh zodanig gewijzigd, dat iedereen in de gelegenheid is.; de carnavalsfeesten bij te wonen» De eerste sehietbeurt is om ,4 uur» Dan. schieten van beide verenigingen de derde en vierde zestallen» De tweede sehietbeurt is om 6 uur. Dan schieten de eerste en tweede zestallen van beide verenigingen». Veel succes, zij allen toegewenst» Vanaf deze plaats wens ik U allen een Zalig Nieuwjaar» De Secretaris P» Poels. Limburgse Vrouwen Bewcprim- B es tuu r gv e r g ad er 1. ng Dinsdag-4 januari 1972 is b e stuur svorga- dering van de L.V.B. om half 2 bij Mevr» Willemsen-Kersten aan huis. Hebt U" wensen, klachten of scgostic."smaak het dan even aan een der bestuursleden bekend,, ."t kan dan even doorgepraat worden. ZALIG NIEUWJAAR Wij wensen al onze leden en hun.'gezinnen een gelukkig en voorspoedig 1 9 7 2.» Bestuur L.V.B» Katholieke Mois.ies. Gilde: Donderdag» 6 .januari 1972 weer club avond voor de junioren, van 7 tot 9 uur» - - r "V -De Leidsters» S»Vo Casténray i Programma bondag 2 januari" 1972: a Merselo II - Casténray II Aanvang 14.00 uur. Wij wensen U allen een voOfspoedig 1 9"7 2» Bestuur S.V.' Casténray» f - - f

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 3