- 2 - He ben geboren óp 28 decemboa? 1971» Zij noemen mij DENKC' Bij het H.Doopsel ontvang ilc-.de- namen: Denial J o z.ef Mijn papa en mama zlj-n Jos ¥ismaixs Marly Wismans - Duykers Ik woon Hoogriebroekseweg 2, Castenray» Peter; P. Wismans. V Meter; N. Duykers. f' vervol^ PAROCHIE-WIBUWS Zondag Maandag: Dinsdag; Woensdag s Donderdag Vrijdag Zaterdag Feest van Driekoningen - Bijzondere colloptc; voor onze Ice zie, 8.00 umroverl. fam. Philipsen - Vousten. 10,00 uur: zlg'»- Jan Houwen. 8.00 uur; overl,fam, Weys - Friesen. 8-,00 uur; overl.fam. W. Friesen - Frissen, 8.00 uur: Gezinsmis (int. offeraars). ,8»00 uur-; zlg. Peter Joh.. Pliilipsen. Eerste vrijdag van de maand toegewijd,. aan hot 'Hart. 8.00 uur Hoogmis ter ere van het II.' Hart. 8.00 uur: ter ere van O.L.Vrouw? (int', offeraars). 19.00 uur: overl, fam. Cremers'- Verstegen» Aan onze parochianen Om de zondagsemissen onnodig langer te laten, du ren als nodig is, willen wij U langs deze weg het volgende onder Uw aandacht brengen. Zoals U weet loopt het kerkelijk boekjaar tenein de. V - - M Om een zojuist mogelijk "jaaroverzicht" te geven zouden wij nog enke le parochianen willen verzoeken de door hun ?>eloofde financiële steun (gezinsbijdrage) in de loop van de komende paar weken te xvillen voldoen. 1 We vermoeden, dat e.e;a. bij enkele mensen in het vergeetboek is ge raakt wat we on? ook goed kunnen indenken» Van pen: kleine, groep is ons officieel ïiiets bekend (mogelijk geven de ze mensen anoniem)-■ Over het algemeen loopt echter de gezinsbijdrage in zijn geheel zeer goed waarvoor het kerkbestuur- U dan ook. zeererkentelijk is# We hopen dat da gó:éde deelname aari dé gezinsbijdrage ook in het ko mende jaar zo zal bli'jvoh. t Do Penningmeester KLEUTERSCHOOL De kleuterschool begint weer óp: woensdag, 12 januari 1972 om 8.^-5 uur. j! —l" •i

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 2