„DE SC-.HANS" Dorpsbhd voor Cd-stenray jdêrqctnq nummer 15 5 H 2-1971 1971-1972 Resd al-c tie adres i KI. Oirloscwog 7» ,-Tel,: 6© 8. Kopij binnen vóiór woensdag, 17.00 uur De'medewerkers van "De Schans" (Dorpsraad, bezorgers"steii'cil- manredaktie) wensen alle le zers do beste, wenSön'.vooiri 9 7 2 K A R F' A V A L 1 "9 7 2. Het karnavalsprogramma 1972 ziet er als voJ uit,: Zaterdagt 8- januari Vorstenbal, verzorgd door Voetbalvereniging. Zaterdag-j, 15 januari Prinsenba!,. verzórgd door Ruiterclub. Vrijdag, 28 januari Zitting; ver-zorgd dbor Octopus .*71. Vrijdagh- februari: Aid owi ever balverzorgd door Batavieren. Zaterdag -12. februari;! Jeugdbal, verzorgd door Jeugdleiders» Zondag, .13 februari: Carnaval, verzorgd door L.V.B. c Maandag, i4 februari:- Carnaval,, verzorgd ooor Octopus '71. Dinsdag, 15 februari; Carnaval, verzorgd door Batavieren. 'S Zaterdag, 8 januari komt, de carnavals va. bij ons op bezoek. Lging uit Blitterswijck. Zaterdag, 22 januari is in Blitterswijok AI dewie verbal, waar'onze vereniging aanwezig zal zijn. Zij die ménen ecu oud wijf te zijn, mogen met de bus meegaan. •- Mensen van Castenray, hebben jullie iets voor de lcarnayalskrant humor of kritiek,' f-fc geeft niet wat, als tornaar lollig is, laat. dit dan weten voor 8 januari aan een van de leden van de karnavals^ vereniging» Als er verenigingen zijn die. iets leuks hebben meegemaakt in t af gelopen jaar'willen zij dit dan laten xveten, *t komt allemaal in de. karnavalskrant PAROCHIE-NIEUWS1 '- Week van 1 tot 8 januari, 1972. - r. Misdienaars: Mart Gecrets en Antoon Tielen» Jac Wismans" en Peter §trijbos;» Zaterdag: Nieuwjaar» Feest ter ere van do Moeder van God-;" 5 8;.00 uur: Ter ere van O.L. Vrouw» 10.00 uur: zlg. Jacob Wismans en Pe-troneïla eleven. •c

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 1