- 3 - VUURWERK VUURWERK VUURWERK Onze besto wensen voor eert Gelukkig Kerstfeest en een Voorspoedig Fiéurwjaar. VUURWERK VUURWERK VUURWERK", H. V ers;l eyon - Driessen, Oirlo Rxa van Broo Pieten Maes; Geven lcermis van hun voorge nomen Suiwelijk;, De inzegening zal plaats Iieb- ben tijdens een h.mis op dins- 28 dec, om 11,00 Uur in de parochiekerk van de h'," camel is te V or turn-Mull em. Dagadres G ome ens chapshuxs Vo rtun- Muilen',' Receptie van 17.30 tot 19.00 uur. toekomstig adres Mathiasstraat Castonray. Vortum-MnUen,. Castonray, Lunboekweg 20, Klein - Oirlo 21.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 3