- 2 - PAROCHIE-NIEUWSs Misdienaars: Fons Dinghs en Jos Emonts. Willie Duykers en Jos van Kuyck» Zondag: Feest van de K« £'.00 uur 1000 uur £.00 uur: 8.00 utxrr: 8.00 uur: 8.00 uur.: 8.00 uur-: Feest van 8.00 uuir: 10.00 uur: Maand ag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Familie. overl» ouders Camps - v.d» Vorle. overl. ouders Tielen - Tacken. tot int. fam. Rambags - Cleven. zlg. Henricus v.d» Pbs en Catharina Homberg, gezinsmis (int. offeraars). ter ere van O.L. Vrouw Altijddurende Bijstand, Om vrede. de Moeder van God - Nieuwjaarsdag, ter ere- van O.L. Vrouw. zlg» Bacob Wismans en Petronelia Clevon» VERENIGINGEN VERENIGINGEN VERENIGINGEN'.' S'.'V. Castenray: "Uitslagen zondag. 19 december 1971: Castenray I - Leunen I 1 2. Sparta *18 IV - Castenray II Q 1.' Castenray III - R.K.D.S.O. III - 2. Voor tweede Kerstdag is geen programma vastgesteld.' Wij wensen U allen een Zalig Kerstfeest en prettige feestdagen.' Bestuur S.V'. Castenray. Handboogachuttori.i "De Batavieren": Afgelopen zaterdag hebben wij de vereniging "St." Joris" uit Leunen op bezoek gohad. Beide verenigingen hebben met 3 zestallen geschoten. De uitslag hier van was als volgt: Batavieren 1ste zestal behaalde 1.261 punten» 2de zestal behaalde 1.115 punten. 3d© zestal behaalde 909 punten. St. Joris; 1ste. zestal behaalde 1.248 punten. 2de zestal behaald© l»l40 punten. 3de zestal behaalde 972 punten". Vanaf deze plaats maak ik van do gelegenheid gebruik, om alle leden een Zalig Kerstfeest toe te wensen. De Secretaris; P. Po els. "DE SCHANS"' KUNT U NIET MISSEN,. GEEN WEEK'.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 2