t „DE SCHANS" 2e ee KERSTNUMMER. 1971 Kopij binnen vóór woensdag', 17,00 Dorpsbhd voor Cêst en re y JddTfJdnp O rrumme r 12 RedaktieadrosKI, Oirloseweg 7* tel. 608', \w/ langs deze weg wil de redaktie van W "DE SCHANS •alle lezers een paar toewens en, Red aki ion eel Vollovbalvoroni/Tinft Verleden week. is er van 6 jonge dames uit Castenray een briefje binnengekomen,, waarin zij vroegen, hoe het zit mat de volleybalvereniging. Het antwoord hierop is De op te richten volleybalvereniging is in behandeling bij de dorps raad. Diegenen, die zich hebben opgegeven als toekomstig lid, horen hier in de week van 3 t/m 5' januari 1972 van.' Opgave: 19 meisjes on 17 jongens in de leeftijd rond 16 jaar. Do Redaktie. f

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 1