- 6 - o- - MAAK UW HUIS EENS GEZELLIG MET DE KOMENDE FEESTDAGEN'; KERSTGROEPEN, Kunstbomen,Boomstandaards..Kerstballen effen en gekleurd, GrotpapierSneeuw.Mos Wandversiering. VERLICHTE STERREN GOUDKLEUR, ZILVER en ROOD..;..., Kerstboomverlichting effen en gekleurd. KAARS EN STANDAARDS.mooie kleuren, KAARSENKAARSENKAARSEN.KAARSEN IN_ALLE_KLEUREN KERSTSTALLEN.LAMETTEN.PADDESTOELEN PEGELSPIEKENENGELENHAAR ServettenTafellakens:-ServettenTaf diakens S H, Versieyen - Dries son". v I Oirlo» —O enz, Vervolg Wist U. Morgen zondag zal da Installatieplechtigheid plaatshebben. Om half vier wordt de nieuwe. Herder aan het Patronaats gebouw afgehaald en naar de kerk gebracht. Het Kerlcbe stuurs lid, de hoor Geurts,' zal de sleutels overhandigen. Na afloop der kerkelijke plechtigheden wordt, de nieuwe. Pastoor wederom door dezelfde stoet te rug gebracht, waarna onmiddellijk de receptie zal plaatshebben. Een feest-comité is er opgericht, en alle inwoners werken aan de versierin gen enz. mode. Indien hot weer meewerkt, zal het voor Castenray een mooien dag worden. Castenray moot volgend de geschiedenis een zeer oude plaats zijn. De Rectoraatskcrk is toegewijd aan de H. Mathias, Ook wordt de H. Bri- gitta er vereerd. Op verlangen van Pastoor Loens uit Oirlo werd door Mgr. Boermans van Roermond in 1.893 een Aartsbroederschap opgericht. De H. Brigitta is de Patrones togen de ziekte onder het hoornvee» Direet gaven zich het merendeel der landbouwers uit de gemeenten Venray on Horst op als lid. Door Pastoor Verheggen werden het laatste jaar o ver de 200 nieuwe leden ingeschreven» Tot 1800 behoorde. Castenray onder de Parochie Venray en werd zij van uit Venray bediend. In 1804 werd Castenray ingedeeld onder de Parochie Oirlo. Vanaf dien datum was de. Kapelaan van Oirlo belast met de bedie ning der Kapel te Castenray. In 1911 bleek de oude; Kapel te klein en werd deze door ICap. Poels van Oirlo vergroot. De geschiedenis zegt, dat waar thans de Kapel van Castenray staat, vroeger een heidensche tempel is geweest. Oudheden bezit de Kapel van Castenray voel o.a, koperen wijwatersbakje, koperen kaarsenkandelaarzeer ouden predik stoel enz. AAL les wijst erop dat er reeds zeer vroeg in Castenray een Kapel was. Ook had de Kapel te Castenray reeds vroeg goede inkomsten. Door Jo hannes v.d. Eyndt werden alle bezittingen aan de Kapel vermaakt.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 6