- 5 - Vorslag Castonray IX - America III: Het spektakelstuk dat Castenray on America opvoerden, mocht na rust geen voetbal zijn van hoge kwa liteit, spannend en verteerbaar was het zeker. Van het begin tot het einde zat deze match stampvol met sensationele momenten. Er werd keihard door beide ploegen gestreden voor de totale triomf. De spanning was het laatste kwartier voor het einde zelfs to snijden. In de- zevende minuut was hot al 1 - 0 in het voordeel van Castenray door een voorzet van Jan Kouwen, welke door Hüub Cleven, die weer1 zijn eerste wedstrijd na zeven weken speelde, beheerst werd ingeschoten. Ditzelfde herhaalde zich in de twintigste minuut, wederom door hetzelf de. duo, waardoor de stand op 2 - 0 kwam. Het. werd zlcfs 3 - 0 door een goed opgezette aanval die door Jan Hou wen werd afgerond. Zo ging men de rust in. Na rust kwam America sterk opzetten door met 5 man in de voorhoede te gaan spelen, hetgeen betekende dat de. defensie van Castenray zwaar onder drulc kwam, wat tot gevolg had dat Castenray in do slotfase van de strijd nog 2 doelpunten tegen kreeg. Dat America uiteindelijk mot écu nederlaag naar huis werd gestuurd, was volkomen terecht* America mokte weliswaar, omdat de ploeg na rust de meeste kansen had gekregen, maar op basis van het betere spel van Castenray was de neder laag de juiste weergeving van de wedstrijd en het warme applaus dat van da tribunes rolde, zorgde voor een passende omlijsting. Het 2de elftal heeft een wekelijks motto waaronder gevoetbald wordt. Voor deze week is het;: Neem een ander zoals hij is, niet zoals je Een hebben wilt. Scheidsrechtercursus Eind januari 1972 start in Horst eon nieuwe op leiding voor scheidsrechters. De scheidsrechèersvereniging Forst - Venray doot een beroep op alle aangesloten verenigingen om gezamenlijk het scheidsrechterstelcort aan te vullen. Wanneer or personen zijn die belangstelling hebben voor deze oplei ding of err moer over willen weten, kunnen ze zich opgeven bij Martian Kuypers, secretaris S.V. Castenray. Biljartvereniging "De Ketsers"; Castonray C - Lottura C 6 - 4. Blitterswijek A - Castenray A 8 - 2, Wist P parochie is???0^ Castcnray sinds 4-5 augustus 1933 oen zelfstandige De "Peel en Maas» van 9 september 1933 schrijft hierover: CASTBNRAI PAROCHIE BIJ DE INSTALLATIE VAN PASTOOR VERHEGGEN. ?0n?ae tn april W&rd in do kerken Olrlo en Castonray een Bisschoppelijk schrijven voorgelezen omtrent plannen tot oprichting ener parochie Castenray. 1 enting Met vreugde werd dit door- de inwoners van Castonray vernomen. Nog gro ter word die vreugde toen op 15 augustus j.l. het Bisschoppèlijk be sluit kwam, dat de parochie Castenray definitief was opgericht, en dat jovendien Rector Verheggen benoemd wis tot Pastoor der nieuwe parochie.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 5