- 3 - Haarverstevigcr 3 flesjes halen. 2 betatoniiI I iii Grote bus HAARLAK Grote bus HAARLAK. van......./. 6,95 voor........./. 5«95« Verder_voor_Uw hartige, hapjesj 39-i- TOAST-ZALMTOAST-ZALM.TOAST - ZALM SANDWICH-SPREADSANDWICHSPREADSANDWICHSPREAD UITJES UITJES UIT J E S UITJES. AUGURKJES AUGURKJES AUGURKJES Tube Maionaise Tube tomatenketchup. Tube Maionaise..Tube -tomatenJcetchup Gaarne Uw bestelling voor woensdagavond. _vvvw_H. V. RW. Telefoon: 231. OCTOPUS '71: Het zaterdag gehouden popconcert georganiseerd door 9) Octopus "71 is bijzonder geslaagd» Allen dank. die eraan meegewerkt hebben. Het Bes tuur OCTOPUS *71. "Ilandbooe:scjxutteri:i "De BATAVIEREN": Voor de ziftingswedstï'i jd zijn 100 pijlen geschoten. De uitslag hiervan was voor de leden van onze vereniging als volgt: G. Weys 434 450 totaal884 punten. Ant, Kuypers 431 - 437 totaal: 868 punten. /AL, Kuypers 431 - 4l6 totaal: 847 punten. P. Weys 424 4ll totaal: 835 punten» Fr» Kuypers 428 402 totaal: 830 punten. M» Smulders 392 - 436 totaal: 828 puntend Jan Jacobs 393 398 totaal: 791 punten. Zaterdag, 18 de comb ei- a.s. wed strijd Batavieren - St. Joris Leunen. Hot tweede zestal schiet om 6 uur bij de. eerste groep. De tweede groep schiet om 8 uur, hiervan kunnen alle: schutters deelnemen die graag willen schieten.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 3