„DE SCHANS Derpsb/dd voor Castenrjy jdarcjancjOj nummer 11 7/ DECEMBER 19/1 *>i*j binnon v<3<5r woensdag, 17.00 uur. RedaktieadresKI. Oirloseweg 7» tel.608. PAROCHIENIEUWS Week van 18 - 25 december. Misdienaars: Mart Geerets en Antoon Tielen. Jac Wismans en Peter Strijbos, Vierde, zondag van de Advent Zaterdag: Zondag: Maand ag Dinsdag: Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 19.00 uur: 8.00 uur: 10,. 00 uu r 8.00 uur: 8»00 uur: 19.00 uur: 00 uur 8 00 uur 19.. 00 uur 8.» 00 uur 21.00 uur 8 00 uur- 10.00 uur: zlg. Piet,Tielen. overl. fani." Classens - Rongen, overl. fan. overl, fan, Gellings-Verhoeven. overl. fan. Strijbos-Kommelings Boeteviering als voorbereiding op Kerstmis, Gezinsmis (int. offeraars), tot bijz. int. (T.). voorbereiding op Kerstmis. ovorl. fan. Classens - Linders. Nachtmis voor de parochie. !Ï22S£eest_van_Korstmis Geboorte van de Heer, int.. fan, Gooren - Dinghs Deze H.Mis speciaal voor dé schoolkinderen, hoogmis voor zlg. Lei Heidens. Katholieke Mois.ies Gildcj dinsdag, 21 december weer cluu- -ong voor de.juttxioren van 19.00 tot 21.00 uur. Met grote vreugde geven wij komvi n dat heden in ons gezin werd opge nomen een dochter MIRANDA Zij werd geboren 3 februari 1968. Castenraydecember 1971. M'»J. Camps. W» Camps - Maessen. Hans - Henk. Molenhoekseweg 11 Castenray.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 1