- 5 - keeper in de touwen; 1-1. Dit uiaren echter de laatsto vermeldingswaardiga wapenfeiten van onze spelers. Nog in de oorste helft konden de Resianen hun ploeg een voorsprong bezorgen;1 2, Rost alleen nog de twoedo holft, waarig Castonray nauwelijks één doolrijpe kans kreeg en Resia de voorsprong gemakkelijk kon verdedigen, [fioga deze slecht gespoelde wedstrijd eon stimulans zijn voor do zondag te spelen derby tegen Oirlo I. UJe kunnen echt voel beter. En wanneer U, als supporter, twijfelt of U aanstaando zondag komt kijken, donk dan nog maar eens aan do spannende wedstrijd togen Iïleerloi tot zondag Limburgse Vrouwen Beweging; Kerstavond; Omdat de Kerstavond zoals die in vorige jaren georganiseerd word niet meer zo in trek is, willen wij hem dit jaar in oon geheel ondoro vorm brongen, en wel, als een gezellige avond waar allen aan mee kunnen doen, met o.a. een wedstrijd van beeldende kunst, een woor denspel, oen quiz en natuurlijk mot kerstversiering en traktatie. Dames komt allen meedoen op woensdag 15 december, aanvang 8 uur in zaal van Rhee, Kerstactic In de komende dagen zal het bestuur weer aankloppen bij de leden om een kerstgave voor het klaarmaken van de kerstpakketten voor de zieken on bejaarden die 80 jaar zijn guwoost. Laat ook deze actie weer slagen. Cursus: Denkt U nog aan do cursus vrijdagavond van "Gast zijn on gasten ontvangen?". Aanvang 7,30 uur in zaal van Rhee, Dameskoor s Voor de leden van het dameskoor is don«« derdagavond i6 december oon feestavond in 't zaaltjo van café Kuijpers, Aanvamg 8 uur. Studioclub Varkenshouders A.s. Donderdag i6 december om 1.30 uur n.m. vergadering in café Kuijpors, Bespreking korngegevons fok- en meetbedrijf door de Heer Kuijpers. Verder bespreking mesterij. Het bestuur. Ri.lveroniqinq "De Eendracht" Binnonmanaqo. De Castenrayse ponyruiters kunnen voortaan binnen oefenen. De Heer UJ. Gaerets hoeft namelijk een ruimte beschikbaar gesteld, die nadat 't bestuur hard had gewerkt, word omgetoverd tot binnenmanege. De manege werd zoterdag 27 november j.l, in gebruik genomen. Het ligt in de bedoeling om voortaan iedere zaterdagmorgen te oefenen o.l.v. dhr. BI. Georets, Verder is 't de bedoeling om hetgane, ddor de Heer Geerets geloerd, enkele avonden per week te herhalen en wel onder plaatselijke leiding. Dus jongens en meisjes maak van deze mooie gelegenheid gebruik om zodoende da komende zomer weer klaar te staan voor diverse concoursen. Het Bestuur

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 5