ïö^pio^^s srbiVoïSnBl: zsz* rm T aps -VII- AMELAND zal or- voor zorgen, dat het- verblijf op het eiland tot eon van de mooiste levensherinneringen wordt, DE HELE BEVOLKING VAN AMELAND WERKT MEE.,, Deze aktie gaat uit van de gezamenlijke middenstand, de plaatselijke V.V.V, hot Horeca-wiezcn en het maandblad "De Amelander"". Door deze medewerking zal het zeker een sultses worden. ^1^land11is op U november een aktlc begpnnen om zoveel mogelijk gold bij elkaar te krijgen, zodat do 65-plussers voor een mini- prijs-, vijf fijne dagon in het vooruitzicht kunnon hebben, 65+ houdt in; VIJF DAGEN AMELAND VOOR q6.0Q. In^dit bedrag is inbegrepen: boot, bus, logies, ontspannings- en enTet zaf ?e*6? nf V°°r Programma gezorgd wordon en net zal de 65-plussors aan niets ontbreken» 11 kunt kiezen uit dc volgende arrangementen a» 5 dagen pension 65,. 0© p.p. b. 5 dagen hotel 72,00 p.p. c. 5 dagen bungalowA: 70,00 2 pers. d. 5 c.agon bungalowA: ƒ112,00 4 pers. es. 5 dagen bungalowB: g0,0O 2 pers. f. 5ddgen bungalowB ƒ150,00 4 pers. 7Z 14 april' 14 18 april,- 18 t.„. 22 april, 22 t.m. 26 april, 26 t.a, 30 april on 30 april t>. 4 n»i. t0t 15 deCOmbQr Wl. P.J.Y. Swinkols, Horstorweg 42, Oaatem GjgHOORDop zaterdag 27 november: Iertie Biertie ik Mn. toiofc naar huis too IrSpon;' ZU1POT' Hooit K h.orn zien kruipen? Wij niet.; Wist Te.r hoogte van oen van da bushaltes va-, 1 - 3 4- trieste gevolg was toen' 'kt hmr Z1CU aan sleuafrde. Het: anve-rwaorte en terecht U "dB S±gSilr" front van do Vachtond. dsSïïflUdat nM1 net Sdbauren in eend, «odat Boneor Y roodheids ^ordS lï^ **- wist Do,vgneligh.cIcLÜ iiu «4- tt In ^an VOrdraainGen en zo?"' ^rheid wel eens wat helemaal niet waar is^tTnn001, alles wa_fc wacr, niet helemaal waar of

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 7