- IV - Vo e.tbalver cniging S»V» Castenrayi -•••■ •- - üjt.slagem zond af- 2.8 november 1971; V.C.H.,1 Castenray I 1 1» Castehray IX - Venray VII t 1, R'.K".G.'F."c; V Castenray III :1Q- I'. Programma zond af' 5 december 1971 Castenray I Resia I :Aanvane- 14.30 uur. Kronenberg II - Castenray II Aanvang— 14.00 uur. Castenray III - America XV Aanvang—12.00 uur, JEUGDVOETBAL Programma zaterdag.' 4 december 1971? T.O.P. AI - Castenray AI Aanvang 3 uur". Het doelpunt dat Nico Bttddiger scoorde in do vijde minuut van de wed strijd W.C.iï.I Castenrayi was her resultaat van een fel offensief dat onze spelers vanaf het beginsignaal ontketende. Maar of het nu kwam doordat we zelf ondersteboven waren van deze snel le voorsprong, af doordat V.C.H. plotseling meer tegenstand bood, een feit was dat het ineens niet meer op rolletjes liep. Het vuur leek. ge blust en do tegenstander kreeg de kans om zich te hergroeperen. Er volgden enkele u±tvaAl«m via de snelle vleugelspelers, die veelal ongedekt stonden en na enkele kansen over en weer, gelukte het V.C.H. nog voor de rust op gelijk© voet te komen 1 - 1» In de tweede helft werd er door beide elftallen nogal rommelig ge speeld en doelpunten bleven dan ook uit, al waren er aan beide zijden nog oen paar mooie kansen. Al met al tèch geen onverdienstelijk, resultaat; elk" punt is tenslotte erg kostbaar! Hopelijk blijven afs«zondag in de thuiswedstrijd tegen Resia beiden punten in Castenray-, Een tip: het korte "tUc-tak" spel iets minder ver doorvoeren eri pro beren te profiteren van' onze snelle- voorhoed.espelers door "lange ballen" te geven." succes Vor s 1 ag C as;t.c nr ay S ",'V 11 In een iets wat eenzijdige wedstrijd heeft CastenrayII een 9-1 overwinning behaald op het laag geklasseerde 7cUs elftal van S'.V', Venray, Reeds vanaf het begin was Castenray in het offensief; al in de 7e minuut van de; wedstrijd maakte Castenray de eerste goal, die werd afgekeurd wegens het constateren van buitenspel door de scheidsrechter. Nog geen vijf minuten later trof men toch roos door oen schot van L. van Kuyck. Met nog vele kansen onberanet te laten ging men met een 3-1 voor sprong de rust in. Na de rust werd hetzelfde spelbeeld getoond als voor de pauze,, maar de schotvaardig-heid bleek wel wat produktiever te- zijn dan voer de thee,, zodat de stand, verder bepaald werd door doelpunten van Jan Jacobs (5x)L.van Kuyck (2x), P. Hagcns (lx) en J. ICunen (lx) op 9-1 voor Castenray. -V-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 6