VIII b GROOT!jeeld- T.V reeds voor. 521,00 PHILIPS kleuren T.V Draagbare radio op batterij en lichtnct: wry 229 ,00 Casotterocordors f 209,00-- NUs 15^,00 SPOELRECORDERS Reegis voer 259.00 VOOR AANSTAARDE SIÏJT HIK OLAAS PEE ST KE33EN WIJ NATUURLIJK NOG VELE LEUKE ESCHEHKEK Let op doze speciale AANBIEDINGEN T.V Schoolstraat 9> HORST Schoolstraat 9, KORST elefoon: 04700 - 2481

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 5