- VI - V. SG. C. Het bestuur van de V.S.G.C. verzoekt iedereen, die enige tijd geleden een enquctc-formulier ontavngen heeft, dit met de grootste SPOED terug te sturen; we. moeten er mee aan het werk. y-S-G-C Ongeluk .je Of het nu een gevolg was van het gekkenbal of een ander feest, dat weten we niet, maar oen feit was het in ieder geval,, dat one mister "X" in een zodanige toestanê verkeerde,, dat het erg moei lijk voor hom was om mot zijn auto de "anti-auto-tunneln in dé Klein- Oirloseweg -fee omzeilen. Laten we maar aannemen, dat hij; onder zoanige indruk was van het kunst werk, dat hij vergat om de. bocht naar rechts te nomen ('Castelostraat Het gevolg was dan ook al spoedig, dat zijn auto in onzachte aanra king kwam met de geleide-paaltjes- van het bijna enigste stukje Casten- rayso trottoir. Met. veel gekreun zijn de paaltjes ten gronde gegaan 3 leven er nog Hoe het verder afgelopen is, zouden wij U niet kunnen vertellen, want we waren er zelf echt niet bij. TE KOOP: een "bijna-antiek" harmonium. Tc bevragen: Dhr. J. Houwen, Castenraysestraat la, Castcnray, IiMïS_VAK_SINT-NIKOLAAS Zoals verloden weak reeds in dit blad. stond vermeld, houdt Sinterklaas Zondagmiddag 5 december van half 3 tot kwart over 3 zitting in de speelzaal van de Klcuterv school, Alle kleuters en peuters mogen dan mot hun ouders bij de Sint een lekkere, traktatie komen afhalen. SINT EN PIET. GEVONDEN Tijdens het afgelopen Gekkenbal ep 2-7 november is er, behalve do gebruikelijke rotzooi ook nog gevonden: a. 1 suedc herenjas. Weer terecht bi.j de eigenaar). b. 1 polshorloge (ook weer terecht.) c. 1 bedeltje van een bedelarmband, (van wie is dat?), d» 1 kop- van de nregcerknuppelvan de Prins. o. 1 lekke band van de auto van het orke,v; (is al weer vol.), Die.~cr.cn, die vanwege eigendom aanspraak kunnen malton op c. en d. kunnen dat komen afhalen bij M.Vissers, Klein-OirlosGwog"?: ATTENTIE 65+..ATTENTIE 6^+ATTENTIE fo+Z.ATTENTIE 6l+ Kent U Ameland???? Een prachtige vakantie voor weinig geld. Ameland wil tussen 10 april en h mei 1972 een goedkoop on gastvrij onthaal oieden aan hondorden 65-plussers uit Nederland. Amelanc. wil. tenminste 500 mensen, wier levens vul lende arbeidstaak erop zit voor een "habbekratseen fijne vakantie bieden. Een vakantie, aan zee, in de duinen en bossen, die Ameland gelukkig nog rijk. iser, (zie vordear VII

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 4