dank; - II - Jongens,, (en ook: de meisjes)' ga zo nog even door, en dan.... zullen do problemen voor de zostal-cora dit zijn drie schutters) heel groot gaan worden (maar de gevolgen zullen door de schutters zelf' moeten worden godragen). Enkele schutters van het eerste zestal voelen reeds langer de hete adem van verschillende concurrenten in hun nek. en weten dan oolc., dat de duur naar het tweede zestal reeds op een kiertje staat, ter wijl de weg voer enkele tweede zestal-schuttersnaar het eerste, reeds behoorlijk geplaveid is. Kogen het naar deze waarschuwende) geluiden, namens de zestal com— voor U allen een extra aansporing zijn om Uk plaats zo zwaar mogelijk, te verdedigen en waar nodig te. verbeteren. Want ook in ons derde zestal zitten nog verschillende schutters of schutsters wiens capaciteiten (nog) niet ontdekt zijn, Overigens niet dan lof voor Uw trouwe opkomst op onze trainingswod— strijden. Twintig of meer schutters is hi'er echt geen uitzondering', (de rest komt nu voortaan natuurlijk, ook I?) en dat ónze vereniging bruist Van activiteiten moge wel blijken uit het feit dat wij zater dag a.s» van dit. jaar reeds onze dertigste wedstrijd sc3xi.et.en,. zo als vr-s ch-wed s tr-b oud s concours en e.cl.', voeg hierbij nog onze weke lijkse oefenavonden 50» dan komen we al gauw op zo'rt 80 wedstrij den per jaar'.' Hulde aan alle leden die dit voor onze mooie handboogsport op kun nen Men van hun vrouwen) moge brengen. Daarom dames— en heren schutters blijft allen Uw beste boontje (dit is meestal het linker) voor Uw vereniging voortzetten, dan mo gen wij de toekomst mot groot optimisme tegemoet zien. Schiet ze. P.S. Een zwaluw maakt nog geen zomer. Eenmaal 200 punten schieten (of meer) nog geen eerste zes tal lor',, Fameus P. Ways» GrEKKEBEBAL EEN" SUCCES; Zeer velen onder U hebben met eigen ogen aan schouwd in wolk. ean to os l'.nd het, patronaat gebracht is. Osdat er verwacht werd, dat het niet alleen bij aanschouwen bleef, hooft men toen tegelijkertijd" een Gekkokbal georganiseerd, om oen bootje uit do kosten te komen.» C:r danksdat or de eerste uren niet veeI "volk."' binnenstroomde, is er toch nog een lioog gemiddeld pi lsv orb ruik: gescoord'. Na het verschijnen vem de Raad van Elf en gevolg, kwam de stem:ring lekker op gang. "The Interantional Combo" wist dit met goede muziek nog op to voeren Al met al was dit bal eon goed voorbeeld van het feit, dat Castenray kan zuipen, als. het MOET en tevens was. het een aardig voorproef j© van Carnaval". VERZOEK, Uil diegenej die verleden zaterdag in het Patronaat dat ene bierglas heeft latent sneuvelen, zich zo snel mogelijk melden, zodat wo tot tegenmaatregelen kunnen overgaan? - XXX -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 2