- Ill LinliurrsQ Vrouwen 3 oweging CursusWij naken onze leden alvast at tent ap de cursus GAST on GASTVROUW ZIJNdie voor december op liet werkprogranna staatDoze Sevat 3 lessen van uur, eerste les ap 10 december, tweede les op 17 december en de derde les op 10 januari» Inhoud van do cursus Algemene ongangvornenontvangen en verzorgen van gasten» dokken van tafels» bereiding van fondue of koud buffet of barbecuereeepten» keuze en serveren van koude en warme dranken. organiseren van ver jaardagen en andere feestjes voor klein en groot0 organiseren van uitstapjes en picknick» menu's voor verwachte en onverwachte gasten. gast, gastvrouw en bloemen» Aantal cursisten: minstens 15, ton hoogste 18» Geef II alvast op bij het Destuur. Fader bericht volgt de. volgende week nog. St» FikolaasEvenals voorgaande jaren brengt ook dit jaar St» Fikolaas en Piet een thuisbezoek aan de kin deren. Dit jaar bij alle kindorenQ niet alleen bij de leden» Dit in samenwerking met het schoolpcrsoneol» We brengen het volgende bericht v?.n Sint: In verband met de drukte voor 6 december beginnen wij al op vrijdag 26 november en nemen dan een gedeelte van KI. Oirlo, maandag» 29 no vember rest KI» Oirlo en Molenhoekseweg: dinsdag Korsterweg, donder dag: Castenraysestraat en vrijdag: Centrun, F krijgt nog persoonlijk bericht öm welke tijd II Sint en Piet kunt verwaohten, J' - - -■ Zwarte Piet» Handboogschutteri.j "Do Batavieren" Afgelopen zaterdag zijn we met 3 zestallen naar St» Hubertus Merselo geweest. De uitslag hiervan was als volgt: Merselo: 1ste zestal - 1.246 punten, 2de zestal - 1.156 puntoh, 3de bostal - 964 punten» Castenray: 1ste zestal - 1.238 punten, 2de zestal - 1,1^2 punten - 3de zestal - 975 punten. Hoogste schutter was Ait Kuypors mot 225 punten» Zaterdag 27 november wedstrijd Schutroe Horst Batavieren Castenray Alle schutters worden beleefd verzocht aan deze wedstrijd deel te ne- nen. Vertrok om 17.00 uur. 0 V.rj idag3 decenger is het voor onze vereniging een belangri jke dag, dein korrt St. Fikolaas onze vereniging met een bezoek vereren. Zoiets hebben wij in ons 53-jarig bestaan nog niet meegemaakt, een bisschop in ons midden to mogen begroeten. Diegene die enkele wensen of verlangens kenbaar willen maken zullen ruimschoots de gelegenheid krijgen» Alle leden worden met hun dames en verloofden verwacht. Hieraan is oen pakjo'savond verbonden» Er wordt per persoon een pakje verwacht van 5,00', Sportvrienden maak er een echte gezellige avond van» Aanvang: 8 uur. Zaterdag, 4 december krijgen wij de vereniging De Indianen uit Ko- ningslust op bezoek. Dit is een sterke tegenstander, waar niet zo gemakkelijk van te winnen Is naar we zullen strijden voor de over winning, Bij voorbaat wens ik II allen veel. suceos toe» - IV -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 3